Jubilejné oceňovanie výnimočných študentov a učiteľov

n 2.12.2015 8:00 - Bardejov

V športovej hale sa uskutočnila už jubilejná desiata Slávnostná akadémia Gymnázia Leonarda Stöckela (GLS) spojená s odovzdávaním Ceny riaditeľa školy, ktorá sa udeľuje raz ročne, už od roku 2006 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Odmenení boli študenti, ktorí dosiahli výrazné výsledky na úrovni Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni. Cenu dostávajú aj učitelia za vynikajúce výsledky dosahované vo výchovno – vzdelávacej práci a takisto aj významné osobnosti alebo inštitúcie, ktoré výrazne prispeli k rozvoju výchovy a vzdelávania na škole.

Jubilejnej akadémie sa zúčastnil podpredseda nášho kraja Peter Obrimčák, primátor mesta Boris Hanuščak a členovia rady školy. Na program sa prišiel pozrieť aj riaditeľ družobnej školy z Muszyny Andrzej Gancar.

„Všetci ocenení sú na tabuli u nás na škole vo vestibule. Základnou osou celého programu bolo výročie Ľudovíta Štúra a celý program pripravila Edita Koščová. Študenti vynikli vo všetkých možných oblastiach. V programe vystúpilo najmenej 60 študentov zo všetkých ročníkov. Do haly prišla celá škola, asi 600 žiakov a nechýbali ani bývalí absolventi a rodičia. Program trval zhruba 2 hodiny a dokázal udržať pozornosť, naši žiaci vedia oceniť to, čo sa deje na javisku,“ prezradil riaditeľ školy Marcel Tribus.

Cena riaditeľa GLS

Dávid Almassy získal cenu za dosiahnuté výsledky v geografickej olympiáde, v olympiáde v anglickom jazyku a v súťažiach EÚ. Dávid je študentom Masarykovej univerzity v Brne, študuje na Fakulte sociálnych štúdií, odbor Medzinárodné vzťahy.

Viktória Drotárovská bola ocenená za vynikajúce medailové výsledky na krajskej aj celoštátnej úrovni v olympiáde v španielskom jazyku a v olympiáde v anglickom jazyku.

Cenu získala aj za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale dievčat, v digitálnej fotografii a za publikačnú a propagačnú činnosť školy počas celého štúdia. Viktória študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo pre anglický a španielsky jazyk.

Druhýkrát ocenená

Viktória Čepigová za prvé miesto v krajskom kole a za prvé miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2, za štvrté miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii a za tretie miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan.

Viktória po minuloročnom zlate na olympiáde v ruskom jazyku už má Cenu primátora mesta Bardejov, Cenu predsedu PSK a Pamätný list sv. Gorazda od ministra školstva.

Medzinárodný bronz

Michaela Bujdová získala cenu za prvé miesto v krajskom kole biologickej olympiády a za druhé miesto v celoštátnom kole v rovnakej olympiáde. Michaela sa dostala až na Medzinárodnú biologickú olympiádu do Dánska, kde získala bronzovú medailu.

Súťažilo tam 240 súťažiacich zo 64 krajín. Takisto je držiteľkou Ceny primátora, Ceny predsedu PSK a má aj Pamätný list sv. Gorazda od ministra školstva. V súčasnosti je Michaela študentkou Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Projektová olympiáda

Katarína Hudačková získala ocenenie za tretie miesto v krajskom kole SOČ v kategórii biológia, za prvé miesto v krajskom kole a druhé miesto v celoštátnom kole biologickej olympiády a za zlatú medailu v medzinárodnej projektovej olympiáde v Tbilisi, kde sa súčasne stala absolútnym víťazom v kategórii biológia.

Ďalšie ceny

Za vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci ocenenie získal Ján Bojčík, učiteľ fyziky. Za významnú podporu výchovy a vzdelávania na GLS si ocenenie odniesol Stanislav Marko – majiteľ stavebnej firmy. Za významnú podporu medzinárodnej spolupráce na GLS cenu dostala Maika Holzapfel a Burghard Law.

Text a foto: (jm)