Beseda s Erikom Balážom Ako zachytiť prírodu?

n 27.11.2015 6:31 - Púchov

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v Púchove v rámci projektu Ekologicky v odpadovom hospodárstve zorganizovalo 26. 11. pre žiakov púchovských škôl besedu s Erikom Balážom.

Erik je pre mnohých ochrancov prírody veľkým vzorom, u  žiakov a  pedagógov vzbudil obdiv a možno aj túžbu nasledovať jeho príklad. Pred očami nám otváral krásne zábery Kôprovej a Tichej doliny, rozprával o mnohých hodinách v teréne nielen s kamerou a fotoaparátom, poukazoval na majstrovstvo zachytiť neopakovateľný okamih, ktorým nás obdarúva slovenská príroda.

Zveril sa s tým, čo sa naučil po mnohých hodinách s priateľmi pri filmovaní a fotografovaní, učil žiakov ako má vyzerať dobrá fotka a ako cez fotku je možné zažiť príbeh.

Ochranca prírody

Erik Baláž je spoluautorom úspešnej knihy o medveďoch Posledná pevnosť, spolutvorcom úspešných prírodopisných filmov Strážca divočiny a Vlčie hory, ale hlavne je neúnavným ochrancom prírody, ktorý sa snaží o ochranu prirodzených lesov.

I my v Púchove sme sa tento rok rozhodli o malú, ale dúfame o účinnú ochranu. Na púchovských školách a v krúžkoch CVČ Včielka rozbiehame fotoprehliadku „Dívam sa očami, ukazujem prstom“. Tím pedagógov a žiakov bude nachádzať pekné, zaujímavé, ale aj znečistené či zdevastované miesta v okolí školy a v meste Púchov.

Dôležitým momentom bude výber jedného miesta, ktoré žiaci budú počas roka meniť k lepšiemu, starať sa o svoje vybrané územie, prípadne spoja sily s inými ľuďmi a zapoja ich do svojich aktivít.

Podujatie vyvrcholí na Deň Zeme, kedy si žiaci budú prezentovať svoje mapovanie a praktické činy. Už teraz sa tešíme, čo uvidíme! Púchovské ekocentrum bude pri tímoch po celý čas a aj členovia krúžkov z CVČ sa zapoja do skúmania a ochrany.

Máme príklad, máme množstvo príležitostí a myslím, že po besede aj chuť ísť a niečo užitočného urobiť. Inšpiráciou môže byť aj výstava úspešných prác mladých reportérov „Menej odpadu“, ktorú Púchovské ekocentrum ponúka a môžete si ju prísť pozrieť až do 21. 12. 2015. Nepridáte sa aj Vy?

Text: Gabika Támová, foto: archív CVČ Včielka