Spotrebitelia v obci Veľká Lomnica za svoje nákupy občas neplatia

n 7.12.2015 6:26 - Kežmarok

Na základe výskumu rómskych osád Slovenskej republiky je obec Veľká Lomnica v rámci okresu Kežmarok na prvom mieste s celkovým počtom Rómov žijúcich na jej katastrálnom území.

Prvá písomná zmienka v matrike o Rómoch žijúcich vo Veľkej Lomnici je z decembra 1778. V roku 1869 bolo sčítanie obyvateľov. V tom čase žilo v obci 1 400 obyvateľov, z ktorých Rómovia tvorili spolu šesť rodín s 24 členmi. 

Vydané nariadenie

Po skončení prvej svetovej vojny narástol počet rómskych obyvateľov na 94. Podľa historických záznamov bolo v roku 1939 v obci vydané nariadenie kontrolovať Rómov, a tým zabrániť krádežiam a žobraniu na turisticky navštevovaných miestach.

V súčasnosti je v obci špeciálna základná škola. V januári 2001 vznikol v obci rómsky folklórny súbor, ktorý svojím spevom a temperamentným tancom obohacuje viaceré obecné podujatia.

Krádeže v obci

Vo Veľkej Lomnici sa nachádza supermarket. „Tak ako v iných prevádzkových jednotkách, aj v tomto supermarkete máme niekedy nepoctivých zákazníkov, ktorí za „svoj nakúp“ nezaplatia,“ hovorí o problematike krádeží v obci predseda predstavenstva obchodného reťazca Štefan Karaš.

Proti takýmto zákazníkom majú namontované kamerové systémy. Nemusí ísť výlučne o Rómov, pri zlodejoch neexistuje mierka. „Týmto „spotrebiteľom“ len ukážeme na obrazovke čoho sa dopustili. Vo Veľkej Lomnici veľmi dobre spolupracujeme s obecnou políciou, ktorá na základe záznamov dolapí zlodejov a potrestá ich v zmysle právnych predpisov,“ dodáva Štefan Karaš.

Text a foto: Andrea Bašistová