Súťaž vytvor si svojho „ochranárika“

n 2.12.2015 8:00 - Medzilaborce

Slovenská republika v zastúpení ministerstvom vnútra a v spolupráci s okresnými úradmi je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý každoročne oslavuje európsky deň 112, a to nielen 11. februára, ale aj 1. decembra.

Pri tejto príležitosti aj Okresný úrad Medzilaborce s cieľom výraznejšie propagovať civilnú ochranu a jej spojenie s tiesňovým číslom 112 vo vzťahu k verejnosti a v spolupráci so sekciou krízového riadenia ministerstva vnútra vyhlásil súťaž „Ochranárik očami detí“.

Maskot civilnej ochrany

Hlavným cieľom súťaže bolo deťmi vytvoriť najzaujímavejšieho a najoriginálnejšieho „Ochranárika“, ktorý by sa mohol stať národným maskotom civilnej ochrany a tiesňového čísla 112.

Do súťaže sa mohli zapojiť deti materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a detských domovov svojimi prácami vo forme výkresov, ale aj napríklad papierových skladačiek, ušitých, plastelínových, alebo hlinených figúrok.

Fantázii sa medze nekládli, ale jedinou podmienkou bolo v prácach použiť farby loga civilnej ochrany (oranžová a modrá) a loga Európskej únie tiesňového čísla 112 (červená a biela).

Víťazi jednotlivých kategórií

Celkovo sa do súťaže zapojilo šesť inštitúcií, ktoré súťažili v troch kategóriách: základné školy, materské školy a detské domovy. Detská porota z celkových 64 prác vybrala tie najoriginálnejšie.

V kategórii materských škôl sa na prvom mieste umiestnila Katarína Zrubcová z Materskej školy Duchnovičova, v kategórii základných škôl sa na prvom mieste umiestnila Nina Bochinová zo Základnej školy Duchnovičová a v kategórii detských domovov sa na prvom mieste umiestnila trojica Július Lacko, Marek Mišalko a Mirka Mišalková z Detského domova na ulici Kpt. Nálepku.

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v malej zasadačke Mestského úradu v Medzilaborciach dňa 1. decembra. Vecné ceny do súťaže venovala sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odovzdával ich prednosta Okresného úradu Medzilaborce Milan Bajaj.

Detská porota určí víťaza

Víťazné práce postúpili do národného kola, ktoré sa bude konať pod patronátom generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 10. decembra na Základnej škole ul. Bernolákova vo Vranove nad Topľou.

Tam spomedzi všetkých víťazných prác v rámci celého Slovenska detská porota určí víťaza, ktorého práca alebo výtvor bude symbolizovať civilnú ochranu a tiesňové číslo 112 na Slovensku.

Okresný úrad Medzilaborce tak ďakuje všetkým, ktorí sa okresného kola súťaže „Ochranárik očami detí“ zúčastnili, školám, detským domovom, učiteľom, ale najmä žiakom, teda autorom prác a dúfa, že na budúci rok tých autorov a prác bude ešte viac a všetci spoločne si aspoň takým spôsobom opäť tak pripomenieme a oslávime Deň 112.

Text a foto: Lukáš Halas