Oslavy oslobodenia mesta

n 27.11.2015 8:00 - Medzilaborce

„Hrdosť národa siaha tak ďaleko, ako ďaleko siaha jeho pamäť“. Dňa 26. novembra 2015 uplynulo 71 rokov od chvíle, keď bolo naše mesto oslobodené.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor v Medzilaborciach a mesto Medzilaborce uskutočnili 27. novembra spomienkové oslavy na tých, ktorí položili svoje životy ako obete vojny a svojou morálkou, sebazaprením, nasadením, umom a oddanosťou v záujme boja za slobodu priniesli i do nášho mesta vytúžený koniec fašizmu. Toto sú fakty a skutočnosti, ktoré nemôžeme spochybňovať.

Po odznení hymien

V úvode spomienkových osláv zaznela hymna Ruskej federácie a Slovenská hymna. Po doznení obidvoch hymien sa prítomným prihovorila poverená vedúca Organizačného odboru Ivana Jakubiková, ktorá privítala Michaila Mačechina, pracovníka veľvyslanectva Ruskej federácie a všetkých prítomných.

Slávnostným príhovorom vystúpil aj primátor Vladislav Višňovský, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že je našou povinnosťou pamätať si na tieto udalosti a odovzdávať ich ďalej. Mali by sme to byť najmä my, ktorí sme sa narodili po vojne a neboli sme tvárou v tvár konfrontovaní s jej drámami a následkami.

Nezabúdať, ale pripomínať si tragédiu, ktorá sa tak smutne zapísala do dejín. Naše spomienky by však nemali byť len smutné. Spomínajme s vďakou, úctou a inšpiráciou.

Nech takéto chvíle v nás podnecujú napĺňanie odkazu našich predkov, aby už nemuseli vyrastať hroby známych či neznámych, a aby naša radosť zo života, ktorý sme dostali  ako dar, mohla byť každodenná.

Kultúrny program žiakov

V závere slávnostnej akadémie sa všetkým prítomným prihovoril tajomník oblastného výboru SZPB Jozef Antal. V kultúrnom programe sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy A. Ljubimova v Medzilaborciach pod vedením Rastislava Kašubu.

Pamätník padlým hrdinom sa v našom meste stal spoločným symbolickým hrobom všetkých statočných a miestom, kde si pripomíname hrdinstvo a slávu všetkých, ktorí za nás bojovali, a preto si všetci prítomní uctili tichou spomienkou a pietnym aktom kladenia vencov.

Text a foto: Andrea Lutášová