Návšteva z partnerského mesta Náměšť nad Oslavou

n 26.12.2015 8:00 - Medzilaborce

Partnerská spolupráca miest a obcí predstavuje hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a porozumenie v oblastiach spoločného záujmu partnerských miest. Mesto Medzilaborce uzavrelo s mestom Náměšť nad Oslavou dňa 23. 11. 2001 Zmluvu o priateľstve a spolupráci.

Mimo vzájomnej spolupráce a výmene informácií v oblasti hospodárskej a obchodnej tento krok priniesol aj obojstranné poznanie v oblasti kultúrnych a spoločenských tradícií obidvoch miest. Od tej doby prebehlo niekoľko spoločných akcií.

Prejednávali ďalšiu spoluprácu

Primátor mesta Medzilaborce Vladislav Višňovský pozval predstaviteľov partnerského mesta na priateľské stretnutie v dňoch 23. – 27. novembra 2015. Slávnostné prijatie miestostarostu Jána Kotačku, riaditeľov základných škôl a učiteľov z  Náměšti nad Oslavou sa uskutočnilo v doobedňajších hodinách v utorok 24. novembra na mestskom úrade.

V rámci tejto spolupráce medzi mestami došlo k prejednaniu spolupráce základných škôl a ďalších školských zariadení medzi oboma mestami, ktoré zástupcovia mesta Náměšť nad Oslavou navštívili a hospitovali na vyučovacích hodinách I. a II. stupňa.

Zvlášť sa zaujímali o predmety matematika, biológia a anglický jazyk na oboch základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Medzilaborce. Navštívili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Svidník, Duklu, obec Osadné a Haburu.

Zahrali si aj turnaj

Vo štvrtok si uctili pamiatku obetí 2. svetovej vojny a pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta položili veniec k Pamätníku padlým hrdinom. Večer pred odchodom si zástupcovia mesta Náměšť nad Oslavou a zástupcovia mestského úradu a škôl na ulici Duchnovičova a Komenského z Medzilaboriec zahrali turnaj v kolkoch.

Vzájomné výmenné návštevy

Pobyt hodnotili obidve strany kladne a dúfajú, že bude prínosom pre rozvoj obidvoch partnerských miest. Predstavitelia oboch miest majú záujem aj naďalej pokračovať, upevňovať a rozvíjať vzájomné partnerské vzťahy, čoho dôkazom budú aj vzájomné výmenné návštevy a spoločné podujatia.

Andrea Lutášová