Vianočná nálada vládne po celý mesiac

n 8.12.2015 8:00 - Turčianske Teplice

V Zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení Turčianske Teplice, vytvorili pracovníci a niektorí prijímatelia sociálnych služieb vianočnú atmosféru ešte pred príchodom Adventu. Na katarínskej zábave si pripomenuli tradičné slovenské zvyky od Kataríny po Luciu.

Príprava podujatí sa uskutočňuje v rámci voľnočasových aktivít pod vedením pracovníčok ergoterapie. Už mesiac pred vianočnými sviatkami vyzdobili vestibul, spoločenské miestnosti i chodby. Vianočná výzdoba vyvrcholí zdobením spoločného stromčeka týždeň pred 24. decembrom.

Vianočné výrobky

Počas arteterapie vytvorili prijímatelia vianočné pohľadnice a pozdravy, ktorými 1. decembra prostredníctvom „vianočnej pošty“ potešili svojich spoločníkov. Rôzne vianočné výrobky, zhotovené prijímateľmi sociálnych služieb, vystavujú od začiatku decembra v budove VÚC v Žiline.

V predvianočnom čase plánujú pracovníčky ergoterapie spoločne s klientmi zdobiť medovníčky, ktoré doma napiekla zamestnankyňa domova.

Príchod Mikuláša a Lucie

Rovnako ako do väčšiny domácnosti v meste vstúpil Mikuláš v sprievode anjela a čerta i do všetkých izieb v domove. Vyčaril úsmev na tvári hlavne klientom, ktorí nie sú mobilní a takých prebýva v zariadení viac ako stovka.

Tento rok sa rozhodli v domove po prvýkrát privítať i Lucie. Ich úlohou bude „vyhnať zlých duchov a hlavne choroby“. Tie najviac trápia obyvateľov tohto zariadenia.

Vianočný kultúrny program

Klienti, ktorí sú členmi speváckeho a literárno-dramatického krúžku, si na 14. decembra pripravili pre ostatných vianočný kultúrny program. Hneď na ďalší deň niektorí navštívia vianočnú akadémiu a vianočné trhy v Základnej škole v Hornej Štubni. Tak ako po iné roky, aj v tomto roku obohatia vianočné stánky aj o svoje výrobky.

Spoločné posedenia

Ešte pred Štedrým večerom sa budú konať vianočné besiedky na všetkých oddeleniach. Na niektorých si za pomoci zamestnancov navaria kapustnicu alebo upečú koláče. V najočakávanejší deň roka sa bude konať spoločná štedrovečerná slávnosť so všetkým, čo k nej patrí – od modlitby až po sladké darčeky.

Nebude chýbať ani slávnostný príhovor a kultúrny program. Rovnakým spôsobom sa v domove na Silvestra rozlúčia s uplynulým rokom.

(tominka), foto: archív domova dôchodcov