Na potulkách Horným Turcom (časť 7.)

n 8.12.2015 8:00 - Turčianske Teplice

V poradí siedmou obcou, do ktorej sme sa zatúlali, je Čremošné. Mnohí ju považujú za najmalebnejšiu dedinku Horného Turca. Dokazuje to, okrem iného, aj množstvo chát a chalúp priamo v obci i v okolitých lesoch.

V 13. a 14. storočí sa v katastri obce nachádzali bane na dolovanie zlata. Prvou písomnou zmienkou o Čremošnom je darovacia listina Karola Róberta pochádzajúca z roku 1340. Názov obce je odvodený od slovanského slova čremcha, čo bola rastlina prenikavej vône.

Až do konca 15. storočia patrila rodu Hájských zo susednej dediny Háj, potom ju vlastnili viaceré rody. Od roku 1532 až do nástupu komunistov k moci bola v správe mesta Kremnica. Obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. Z remesiel prekvitalo tesárstvo, mlynárstvo, tkáčstvo a čižmárstvo.

Chalupári prevyšujú domácich

V obci prevládajú chaty a chalupy nad domami, ktorých vlastníci majú v Čremošnom trvalé bydlisko. Osemdesiat obyvateľov Čremošného býva v necelej tridsiatke domov, vlastníkov chát evidujú v počte 138.

Nájdeme tu objekty, ktoré patria k skvostom ľudovej architektúry, ale i vkusné murované a drevené chaty. O čo menšia je obec počtom obyvateľov, o to väčšia je rozloha. Chotár Čremošného ma úctyhodné číslo – 1 617 ha.

Poľnohospodárstvo a služby

Kým v niektorých obciach Horného Turca nesídli ani jedna menšia či väčšia firma, v Čremošnom sa jeden farmár zaoberá chovom oviec, ďalší chovom moriek. Okrem toho niekoľko podnikateľov v katastri obce ponúka ubytovacie a jeden hotel i stravovacie služby.

Terén prináša problémy

Celá obec je umiestnená vo výrazne svahovitom teréne, vrátane miestneho cintorína. Mnohých obyvateľov obce preto upokojilo vybudovanie schodov po celej dĺžke cintorína, čím sa pohyb na ňom stal bezpečnejší.

Najväčším problémom obce je úbytok trvalých obyvateľov. K väčšej atraktivite obce by prispela výstavba kanalizácie. Na viacerých miestach v dedine nie je možné pripojiť sa na internet.

Krajina upokojí a očarí

Ak obchádzame obec mimo hlavnej cesty z pravej či ľavej strany, pôsobí skutočne malebne. Ešte viac nám učaruje, keď sa dostaneme až za dedinu, do sedla a pokračujeme lúkami na Čremošnianske lazy. Pred očami sa nám rozprestrie zalesnená Flochová v Kremnických vrchoch, či po chvíli holá Krížna vo Veľkej Fatre.

Na protiľahlej strane sa nám zase núka výhľad do Turčianskej kotliny. Človek má zrazu bližšie k prírode a ak chcete, možno i k bohu. V máji tam čaká ešte bonus v podobe rozkvitnutého chráneného žltohlava európskeho alebo ponikleca bieleho. Niet div, že tieto miesta vyhľadávajú milovníci dlhších prechádzok a páry zaľúbených.

Text a foto: (tominka)