Príspevok poteší aj našich dôchodcov

n 7.12.2015 8:00 - Turčianske Teplice

Koniec roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj Vianoce, ktoré sú finančne náročné hlavne pre dôchodcov s nižšími a priemernými dôchodkami. Ani dôchodcovia Turčianských teplíc nie sú výnimkou. Toto náročné obdobie zmierni vianočný príspevok, ktorý sa oproti prechádzajúcim rokom zvýšil iba nepatrne, avšak aj tak nepochybne prispeje ku krajšiemu prežitiu sviatkov v mnohých dôchodcovských domácnostiach.

Vianočný príspevok patrí každému poberateľovi starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ktorý má nárok na výplatu dôchodku v decembri 2015, býva na území Slovenskej republiky a suma všetkých jeho dôchodkov nepresahuje 514,80 eur.

Viaceré dôchodky

Výplatou príspevku je poverená tá inštitúcia, ktorá dôchodok reálne vypláca. Najčastejšie ide o Sociálnu poisťovňu, avšak dôchodky môže vyplácať aj Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo, viaceré ministerstvá, Národný bezpečnostný úrad alebo SIS.

Ak poberá dôchodca dôchodky od viacerých inštitúcií, nedostane príspevok ku každému z dôchodkov. Aj tomuto dôchodcovi patrí iba jeden príspevok, ktorý mu vyplatí tá inštitúcia, ktorá mu vypláca najvyšší dôchodok.

Výška vianočného príspevku je priamo závislá od výška poberaného dôchodku, pričom najvyšší dostanú dôchodcovia s dôchodkom pod 198,09 eur a to 87,26 eur a najnižší dôchodcovia s dôchodkom 514,80 eur, ktorí dostanú príspevok vo výške 30,26 eur.

K príspevku patrí aj jednorazové zvýšenie v sume 12,74 eur, ktoré sa vyplatí dôchodcom s dôchodkom do 396,18 eur. Najvyšší možný príspevok tak dosiahne sumu 100 eur. Presnú sumu príspevku si môže dôchodca vyrátať kalkulačkou, ktorú na svojej internetovej stránke zverejnila Sociálna poisťovňa.

Alena Masná, foto: TASR