Slovenský festival poézie v Chynoranoch

n 8.12.2015 8:00 - Partizánske

V piatok 4. decembra podvečer sa v Chynoranoch otvorili brány celoslovenského kola súťaže v prednese poézie. Návštevníci pricestovali zo všetkých kútov Slovenska, ale prítomní boli aj domáci obyvatelia.

Počas večera venovaného Ľudovítovi Štúrovi si mohli vypočuť zaujímavé fakty o jeho živote a diele, vypočuť si verše z tvorby štúrovcov, pozrieť si dramatické pásmo Kríž a čiapka alebo sa započúvať do tónov vážnej hudby.

V programe účinkoval aj herec Jozef Šimonovič, s krátkym odborným slovom o osobe Ľ. Štúra vystúpil Stanislav Bajaník, dlhoročný člen Matice slovenskej i deti zo Základnej školy pomenovanej po básnikovi Valentínovi Beniakovi.

Vyvrcholením večera bola vernisáž, po ktorej si všetci prezreli obrazy výtvarníka Jozefa Jelenáka. A v tento večer všetkých obdaril aj Mikuláš. Hlavný program začal v sobotu spomienkou na autora Valentína Beniaka pred kultúrnym domom, položením venca, prednesom jeho básní i národnými piesňami, ktoré zaspieval ženský spevácky zbor Benetky.

Samotná súťaž prebiehala v priestoroch nádherného Slovanského múzea Alexandra Puškina v Brodzanoch. V troch kategóriách sa predstavilo 26 recitátorov z celého Slovenska rôznorodými dramaturgickými výbermi spomedzi autorov európskej proveniencie.

Po súťažných prednesoch čakali na návštevníkov festivalu viaceré sprievodné programy. Mohli si prezrieť interiér kaštieľa za odborného výkladu Alexandry Lukáčovej, kurátorky múzea. V Chynoranoch bol pripravený obecný adventný jarmok, prehliadka Pamätnej izby V. Beniaka.

Tento deň vyvrcholil koncertom hudobníka a speváka, Martina Geišberga a spoločenským večerom, ktorí pripravili domáci ochotnícki herci.

Medzinárodné zloženie poroty

Po svätej omši v miestnom kostole, na ktorej sa zúčastnili aj recitátori, veľmi inšpiratívny bol aj hodnotiaci seminár počas nedeľňajšieho dopoludnia. Predsedom skúseného päťčlenného medzinárodného lektorského tímu bol lekár a spisovateľ žijúci v Anglicku, Richard Veselý.

Prácu v porote obohatili svojimi skúsenosťami aj herečka, učiteľka LDO v ZUŠ v Kolíne a lektorka hlasovej prípravy a práce s textom – Martina Longinová z Českej republiky, ale aj skúsení porotcovia Martina Majerníková, Dagmar Kováčová z Bratislavy a Ján Podoba z Tribečského osvetového strediska.

Porota v umeleckých súťažiach nemá jednoduchú úlohu, najmä vtedy, ako potvrdil predseda poroty, keď je ročník kvalitatívne na vysokej úrovni.

Verdikt poroty

Napokon si cenné prvé miesta odnášali títo interpreti: v I. kategórii Linda Schuchmannová z Komárna, v II. kategórii Frederika Kašiarová z Dačovho Lomu a v kategórii najskúsenejších recitátorov si cenu prevzal Marián Gajdoš z Chynorian, ktorému porota udelila aj jednu z hlavných festivalových cien – Cenu za objavnú dramaturgiu a invenčnú výpoveď.

Aj ďalšia hlavná cena zostala na domácej pôde – cenu Andreja Zábredského za najlepší prednes slovenskej klasiky si prevzala Kristína Ježová. Cena starostky obce za najlepší prednes básne Valentína Beniaka putovala do Košíc Radke Solárovej. Trojdňový festival básnického slova naplnil svoje poslanie.

Okrem kultivovaného slova bol tento festival synkretickým spojením výtvarného, slovesného i hudobného umenia. Organizátori veria, že tradícia tohto festivalu je potrebná najmä v dnešných časoch absencie ľudskosti a porozumenia a veria, že podobnú oázu pokoja a ľudských stretnutí dokážu pripraviť i o rok.

Text a foto: Denisa Horváthová