Európsky unikát v centre Pezinka

n 4.12.2015 8:28 - Pezinok

Premýšľate, čo sa nachádza len pár kilometrov od Bratislavy, čo inde nemajú? Odpoveď je jednoduchá. Je to najväčšia zbierka vinohradníckych lisov.

Dejinám vinárstva a vinohradníctva v oblasti Malých Karpát sa venuje špecializované Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré v tomto roku oslávilo 55 rokov svojej existencie. Dnes sa môže pochváliť najväčšou zbierkou lisov v Európe, pričom každý z nich je jedinečný.

Navzájom sa líšia typom, spôsobom uťahovania, materiálom, veľkosťou. Niektoré slúžili na výrobu vín z hrozna, iné z jabĺk, šípok či ríbezlí. Vidieť tu môžeme skladnejšie vretenové, ale i obrovské kladové lisy (s dĺžkou takmer 7 a výškou 4 metre), celodrevené alebo kovové preše.

Celej kolekcii dominuje ten, ktorý bol vyrobený v r. 1608 a ide o veľký kladový lis so závažím. Tento typ sa v malokarpatskej oblasti používal menej často a slúžil veľkovýrobcom vína. Do múzea sa dostal zo Svätého Jura, odkiaľ bol prevezený ťažkou technikou za pomoci 29 ľudí.

Do koša naložil prešár hrozno večer a vďaka tlaku kameňa bolo ráno hrozno vylisované. Vďaka tomu, že je celodrevený, mušt neprichádzal do kontaktu s kovom a teda nedochádzalo k chemickým reakciám.

Podmienky pre vinohradníkov

Malokarpatská vinohradnícka oblasť je najstaršia a najväčšia zo šiestich lokalít, ktoré v rámci Slovenska poznáme. Vinohradníci tu už po stáročia vychádzajú z dobrých klimatických i pôdnych podmienok, ktoré im umožňovali pestovať vinič hroznorodý na najvyšších častiach svahov Malých Karpát.

V prípade Bratislavy, Svätého Jura, Pezinka a Modry bolo dopestované hrozno a dorábané víno vývozným artiklom, ktorý slúžil mestám k napĺňaniu mestských pokladníc. Vďaka tomu boli budované obchodné cesty, mestá získavali svoje výsady a mohli rásť.

Špecifiká spomínaných miest sú v tzv. mestskom type vinohradníctva. To znamená, že vinohradníctvo bolo základným zdrojom obživy miestneho obyvateľstva. Preto bolo nevyhnutné, aby víno ako zárobkový artikel skladovali v bezpečí vo vnútri mesta, priamo v pivniciach pod domom vinára.

Pivnice

Pivničné priestory poskytovali dostatok miesta pre drobné náradie, sudy s vínom ale i lisy, nazývané preše. Termín pochádza z nemeckého jazyka a je jedným z mnohých výrazov, ktoré sa zaužívali v súvislosti s kolonizáciou na nemeckom práve.

Lisovanie – ako všetky ľudské činnosti – i prešlo vývojom od vytláčania šliapaním po používanie súčasných moderných techník. Medzi menšími vretenovými prešmi nájdeme i továrenské výrobky, ktoré boli vyrábané sériovo, mali dlhšiu životnosť a vyvíjali silnejší tlak.

Celú zbierku vinohradníckych lisov môžete vidieť v centre Pezinka, kde zážitkovou formou spoznáte dejiny i súčasnosť malokarpatského vinohradníctva a vinárstva s pohárom vína v ruke.

Text a foto: (mk), Malokarpatské múzeum Pezinok