Hrad v Považskej Bystrici ožíva, práce aj napriek malým komplikáciám pokračujú

n 3.12.2015 8:18 - Púchov

Hrad v Považskej Bystrici chytá druhý dych vďaka nadšencom zo Združenia hradu Bystrica, ktorí sa snažia postupne obnovovať a konzervovať hradný komplex. Počiatočná starostlivosť o údržbu areálu a odstraňovanie drevín prerástla do zložitejších murárskych prác, ktoré majú hrad zachrániť pred zrútením.

Združenie hradu Bystrica sa venuje záchrane hradu od roku 2008. Vzniklo vďaka dobrovoľníkom z Lietavského hradu, konkrétne vďaka Ľubomírovi Chobotovi. „Začiatky boli ťažké ale postupne sme zlepšovali postupy pri obstaraní materiálu a celkovom postupe pri záchrane hradu. Aktuálne máme 13 členov a viacero ostatných dobrovoľníkov a priaznivcov. Ak má niekto záujem, nech sa príde pozrieť na hrad, prípadne nech nás kontaktuje cez sociálne siete alebo našu webovú stránku,“ vyzval Púchovčanov predseda združenia Štefan Paluš.

Pomáhajú aj nezamestnaní

Intenzita prác na národnej kultúrnej pamiatke sa stupňuje najmä v posledných rokoch, dobrovoľníci spolupracujú s pamiatkovým úradom a podľa architektonicko-historického výskumu a statického výskumu realizujú práce, ktoré sú nevyhnuté.

Aktuálne pracujú na severnej až severozápadnej časti hradu a sčasti na hornom paláci, postupne prechádzajú na západnú časť. Členom združenia a dobrovoľníkom pri sanácii pomáhajú aj nezamestnaní.

„Už druhým rokom využívame možnosť čerpať dotáciu na nezamestnaných uchádzačov z projektu ÚPSVAR a Ministerstva kultúry, pričom počas šiestich mesiacov sa prácam aktívne venuje 15 takto zamestnaných pracovníkov. Snažíme sa využívať všetky dostupné prostriedky, aby sme hradu pomohli, napríklad rôzne dotácie z Ministerstva kultúry (projekt Obnovme si svoj dom), nadácie či dve percentná zo zaplatenej dane, takisto niečo prispieva i majiteľ hradu mesto Považská Bystrica,“ povedal Š. Paluš.

Neunikol pozornosti zlodejov

Považskobystrický hrad je pritom veľmi zaujímavý, najmä ak ide o prienik rôznych slohov. Za zmienku stojí podľa Š. Paluša najmä nedávno objavené cimburie na hornom paláci, ktoré sa javí byť na Slovensku unikátnym.

Prekvapenia čakajú v poslednej dobe na dobrovoľníkov čoraz častejšie. A nielen tie príjemné. Hrad nedávno vykradli zlodeji. „Došlo k odcudzeniu miešačky a reflektorov na nočné osvetlenie hradu. Takýto čin nás samozrejme nahnevá, ale neodradí.

Medzičasom sa už dokonca našli súkromní darcovia, ktorí nám darovali nové svietidlá, takže aktuálne hrad v noci svieti,“ doplnil predseda združenia. Aj vďaka jeho úsiliu sa hrad každoročne podieľa na celoslovenskej akcii „Noc hradných zrúcanín“, ktorej súčasťou je bohatý kultúrny program. Tento rok mali návštevníci možnosť vidieť sokoliarov, divadlo i koncert priamo na vnútornom nádvorí hradu.

Text a foto: (ssa)