Krajšie Vianoce pre rodiny v hmotnej núdzi

n 30.11.2015 9:21 - Nové Mesto nad Váhom

Dňa 28. 11. sa na celom Slovensku konala akcia s názvom Zóna bez peňazí. Hlavný organizátor bol pán Manik.

Hlavne vďaka nemu vytvoril tím šikovných ľudí z rôznych končín Slovenska, ktorí sa chopili organizácie Zóny bez peňazí v ich mestách. Program sa uskutočnil v 47 mestách na celom Slovensku. Minulý rok sa to bolo o niečo lepšie, pretože sa akcia usporiadala v 60 mestách.

Pre rodiny v hmotnej núdzi

Cieľom projektu bolo podporiť medzi ľuďmi recyklovanie a výmenu vecí, ktoré už nepotrebujú, no zároveň ich nechcú vyhodiť. Vďaka patrí všetkým ľudom, ktorí pomohli naplniť hlavnú myšlienku celej akcie – urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to nemôžu prevažne pre nedostatok peňazí dovoliť.

Darčeky nemusia byť vždy nové ani drahé a aj takéto dary môžu spraviť veľkú radosť. Výmena vecí a pomoc chudobnejším rodinám je krásna myšlienka. Veci, ktoré zostali sa rozdelili a posunuli ďalej.

Oblečenie pre dospelých sa darovalo organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, detské oblečenie materským centrám, knihy školám, knižniciam a antikvariátom. Hračky sa rozdali deťom v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou a rodinám v hmotnej núdzi.

Súčasťou i koncerty

V niektorých väčších mestách boli súčasťou i koncerty, vystúpenia, vernisáže, výstavy výrobkov miestnych umelcov a remeselníkov, tvorivé dielne, detské kútiky, arteterapie, literárne posedenia a rôzne workshopy. Všetko bolo zadarmo. U nás v okolí sa akcia konala na Starej Turej v Kultúrnom dome, na Myjave a v Piešťanoch. Srdečná vďaka.

Text a foto: Lenka Drgoncová