Najväčší morový stĺp sa nachádza v Banskej Štiavnici

n 6.12.2015 13:11 - Banská Štiavnica

Štiavnické pamiatky sú svetoznáme. Centrum mesta je nimi priam preplnené. Každá z nich má svoju osobitú históriu, vzhľad aj parametre a preto každá oslovuje svojským spôsobom. Jedným z hlavným symbolov Banskej Štiavnice je morový stĺp na Trojičnom námestí.

V členitom teréne mesta nebolo nikdy dosť miesta na priestranejšie námestie, ako to býva zvykom v iných mestách. Preto sa tu nachádza zopár malých, no veľmi pôsobivých priestranstiev, z ktorých najnavštevovanejšie je centrálne Trojičné námestie.
 

ZAUJME AJ: Vianoce v šľachtickom prostredí a s tradíciami

Pomenované je podľa stĺpu, na ktorom sa nachádzajú postavy božskej trojice.

Najväčší v strednej Európe

Stĺp pochádza z obdobia baroka a bol postavený v rokoch 1759 až 1767 na pamiatku morovej epidémie, ktorá život mesta kruto zasiahla v roku 1710. Latinský a v podstate zaužívaný názov pre stĺpy tohto typu je Immaculata.

Ten štiavnický sa môže popýšiť tým, že je najväčší v celej strednej Európe. Autorom sôch je známy, pôvodom taliansky sochár narodený v Banskej Štiavnici, Dionýz Stanetti. Kamenárske práce pochádzajú z dielne Karola Holzknechta, ktorý bol v týchto časoch najlepším kamenárom v strednej Európe.

Pri stavbe bol použitý aj ryolit z okolia Hliníka nad Hronom. Okrem svätej trojice sú na stĺpe umiestnené aj plastiky siedmich svätcov, ktorí predstavujú patrónov baníkov a ochrancov mesta pred morom – sv. Jozef, sv. František Xaverský, sv. Barbora, sv. Katarína, sv. Rochus, sv. Sebastián a sv. Rozália. Stĺp, ako ho poznáme v dnešnej podobe, nahradil starší stĺp. Táto slávna pamiatka vyniká svojou baldachýnovou architektúrou.

Postavili ho občania

Stĺp postavili občania mesta predovšetkým ako vďaku za ústup morovej epidémie. Postavili ho na vynikajúcom mieste – akoby predvídali rozvoj turistického ruchu. V blízkosti stĺpu sa totiž nachádza katolícky Kostol sv. Kataríny so známou Kaplnkou sv. Jána Nepomuckého.

Pod kostolom sa nachádza krypta s hrobmi richtárov a významných mešťanov. Hneď vedľa kostola stojí budova radnice, oproti sa vypína budova banského súdu, v ktorej dnes sídli mineralogická expozícia Slovenského banského múzea.

Od stĺpu je len na skok Informačné centrum Banskej Štiavnice a Náučná expozícia Geoparku. Na stavbu stĺpa sa zložili mesto, banská komora a bratská pokladnica baníkov. Týchto mecenášov symbolizujú kovové erby v hornej časti stĺpu.

Námestie sv. Trojice a osobitne stĺp Najsvätejšej Trojice patrí k tradičným pozadiam štiavnických pohľadníc, suvenírov, ale aj rodinných fotografií. Udivuje svojou monumentálnosťou, tvarom, históriou. A stále je v centre záujmu Štiavničanov i turistov.

Text a foto: Jana Turčanová