Peter Žifčák: Slovensko musíme upratať už pri najbližších voľbách

n 3.12.2015 8:49 - Gelnica

Pracoval som na riadiacich pozíciach MO, špecializovanej štátnej správy, v oblasti marketingu a bezpečnosti leteckej prevádzky. Som spoluautorom študijných osnov vybraných odborností. Moje pôsobenie vyžadovalo prácu pre celok, odbornosť, spoľahlivosť, čestnosť.

Poznanie po návrate

Po rokoch pôsobenia mimo domova som po návrate do Gelnice videl priepastný úpadok mesta, okresu a nezodpovedný prístup osôb zo samosprávy konajúcich v rozpore s potrebami občanov. Videl som prístup vedúcich pracovníkov mesta, ktorí systematicky škodili a stále spôsobujú nenapraviteľné škody.

Miesto efektívneho využívania zdrojov, ktoré mesto má, sa peniaze strácajú v spletenci záujmov úzkeho okruhu osôb. Tu musíme niečo zmeniť, ak tu chceme žiť. Naši občania chcú lepšie mesto.

Prečo spolupracujem s TIP-om

Doterajšie aktivity na zlepšenie stavu neviedli k náprave. Buď pre ignorovanie faktov vedením mesta a zastupiteľstvom, pasivitou občanov, ako výsledok nespokojnosti so stavom v meste a spoločnosti.

Nepochopením príčin a dôsledkov pre nás všetkých. Je jasné, že aktivita na zmenu musí mať širšie pole pôsobnosti a podporu. To je možné len s politickou stranou. Strana TIP ako prvá presadzuje novú a inú politiku. Ide tu o myšlienky, bez ktorých nemôže dlhodobo existovať žiadna spoločnosť a štát.

Mnohí občania na otázku koho volili a prečo, uvádzajú argumenty, ktoré sú v rozpore s tým, čo chceli hlasovaním dosiahnuť. Nevedia čítať strany, nerozpoznajú rozpor v ich slovách a konaní. Nechápu, že to, čo predstavitelia parlamentných strán hovoria, nie je pravda, že je to politický marketing.

Položme si otázky: Kam sa Slovensko za posledné roky dostalo a ktoré strany sú za to zodpovedné? Prečo Slovensko stále upadá? Zodpovedné strany sú dnes i v parlamente. Moja spolupráca so Stranou TIP je prejavom osobnej nespokojnosti so stavom Slovenska a nášho mesta.

Nové pravidlá sú nevyhnutné

Tu už nemôžeme čakať zmenu a zlepšenie, ak neprídu noví a čestní ľudia. Potrestanie vinníkov nestačí, je potrebné nastaviť aj nové regulárne pravidlá vo všetkých oblastiach a pre všetkých. Len kritizovaním sa nič nezmení. Pretože mi záleží na rodine a ľuďoch, chcem sa spolupodieľať na nevyhnutnej zmene a náprave v spoločnosti.

Peter Žifčák, foto: archív P. Ž.