V celoslovenskej súťaži o jedle skončili v zlatom a striebornom pásme

n 4.12.2015 8:48 - Veľký Krtíš

V rámci tretieho ročníka Svetového týždňa potravín (16. október) prebiehala v týždni od 12. do 16. októbra na základných školách celého Slovenska súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle.

Aj v tomto roku ju organizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len SPPK) spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Tak, ako sme už informovali v 20. vydaní Našich Noviniek, do súťaže sa zapojili aj tri základné školy z veľkokrtíšskeho okresu – ZŠ Poľná Veľký Krtíš, ZŠ Za Parkom Veľký Krtíš a Základná škola s materskou školou Imre Madácha D. Strehová.

Podľa informácií SPPK bol tretí ročník okrem už klasickej súťažno-vzdelávacej aktivity obohatený o dve nové súťažné kategórie, a to o literárnu a výtvarnú súťaž. Aj z tohto dôvodu sa do projektu zaregistrovali učitelia a žiaci zo 454 základných škôl z celého Slovenska.

Potreba zdravého životného štýlu

Cieľom tejto celoslovenskej aktivity bolo podnietiť aktívnu diskusiu detí, učiteľov, ale aj rodín o dobrých stravovacích návykoch a o úlohe potravín pri ochrane zdravia. Podľa SPPK je oblasť potravín a výživy nedostatočne podchytená v rámci učebných osnov základného školstva.

Preto sa aj takýmto spôsobom mohli deti rozprávať o potrebe a návykoch ku zdravému životnému štýlu hravou formou spolu so svojimi učiteľmi aj počas vyučovania.

Ako informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová, odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov, odborných garantov, potravinárskych zväzov a združení a učiteľov základných umeleckých škôl, mala ťažkú úlohu vybrať zo 623 súťažných príspevkov k jednotlivým vyhláseným denným témam súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle, 1 698 výtvarných prác a 332 literárnych prác, tie najlepšie.

„Prihliadali sme na originalitu, nápaditosť a precíznosť spracovania vyhlásených tém,“ povedala hovorkyňa SPPK. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien víťazom súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle (1. aktivita), výtvarnej súťaže Chutné maľovanie (2. aktivita) a literárnej súťaže Načo sú nám polia, sady (3. aktivita) sa uskutočnilo v piatok minulý týždeň (20. 11.).

Medzi ocenenými v zlatom pásme sa umiestnila aj Základná škola s materskou školou Imre Madácha Dolná Strehová (zapojila sa do všetkých troch aktivít) a Špeciálna základná škola Za parkom skončila v striebornom pásme za účasť v 1. aktivite.

 

Text a foto: Eva Stieranková