Na námestí pribudol adventný veniec. Deň V sa blíži!

n 1.12.2015 8:07 - Komárno

Koniec roka nám prináša aj peknú symboliku, keďže posledná novembrová nedeľa bola zároveň aj prvou adventnou nedeľou. Slovo advent pochádza pôvodom z lat. adventus, čo znamená príchod a v tomto kontexte označuje príchod Vianoc.

A Vianoce skutočne prichádzajú. Už len pár týždňov zostáva do hádam najobľúbenejšieho sviatku roka. Mimochodom, tento rok padnú na ten istý dátum ako vlani – na 24. decembra.

Skupina Komárňanských dobrovoľníkov sa aj tento rok pustila do snahy vytvoriť na Námestí generála Klapku vianočnú atmosféru. Prvú adventnú nedeľu tak na námestí znovu vyrástol veľký adventný veniec, ktorý nám bude odpočítavať čas do dňa V.

Každú adventnú nedeľu pribudne jedna zapálená sviečka. Po úspechu z minulého roka sa aj tento rok plánuje pečenie medovníkov a rôzne programy.
 

Text a foto: Milan Kováč