Úspešná Zóna bez peňazí. Mnohí našli aj cenné vianočné darčeky

n 10.12.2015 6:20 - Komárno

V šesťdesiatich mestách po celej krajine sa otvorili dvere stredísk, škôl, centier voľného času, aby dali priestor Zóne bez peňazí, a v rámci tejto akcie ľuďom, ktorým je ľúto zbaviť sa len tak vecí.

V poslednú novembrovú sobotu rezonovala celým Slovenskom nezvyčajná výzva: "Príďte darovať veci, ktoré už nepotrebujete a vymeňte ich za také, ktoré sa vám páčia. Alebo si môžete zobrať to, čo by sa vám mohlo hodiť. Aj vďaka vám sa tak bude môcť naplniť hlavná myšlienka celej akcie – urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to nemôžu prevažne pre nedostatok peňazí dovoliť."

O knihy bol najväčší záujem

Myšlienka hodná nielen Vianoc, ale v tomto čase umocnená tým, že mnohí si nebudú môcť dovoliť deťom kúpiť pod stromček to, čo si želajú. Aj preto sa v našom meste tento rok poprvýkrát v Centre voľného času 29. novembra od 10.00 do 13.00 hodiny uskutočnila táto akcia, aby pomohla tým, ktorí to potrebujú.  

Aj keď ide o pilotný ročník v našom meste, pozbieralo sa nemálo šatstva, hrčiek, knižiek a určite potešili. Niektorí veci len doniesli, niektorí si prišli vyberať, ale boli aj takí, čo aj priniesli aj odniesli. Na veľké prekvapenie najväčší záujem bol o knížky, ktoré si mladé mamičky odniesli.

Nič však nevyjde nazmar, veď  o to, čo ostalo, sa postarajú zamestnanci Červeného kríža, ktorí veci odnesú tým, ktorí sú na to najviac odkázaní.

 

Text a foto: (eb)