Viac foto v galérii

Žarnovica si uctila prvého školského inšpektora pietnym aktom

n 2.12.2015 7:42 - Žarnovica

Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Žarnovici už po tretíkrát usporiadal presne v deň výročia úmrtia (25. 11.) prvého slovenského školského inšpektora Karola Bieleka pietnu spomienku. Pietny akt sa konal na mestskom cintoríne.

Zaspomínať si na 79. výročie úmrtia inšpektora prišli členovia MO MS v Žarnovici, sympatizanti i skupinka prvákov zo Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Na úvod spomienky zarecitovala členka MO MS Janka Brigantová báseň Náhrobný kameň od Mariána Šeba.

Kto bol Karol Bielek?

Tajomník MO MS Jozef Piecka vo svojom príhovore prítomným pripomenul, kto to vlastne bol Karol Bielek.

„Narodil sa 15. januára 1857 v obci Lutiše neďaleko Žiliny. Študoval na gymnáziu a v prípravke v Žiline, Kláštore pod Znievom a v Trnave, kde v roku 1879 získal učiteľský diplom. Do roku 1881 pôsobil ako učiteľ v Kysuckom Novom Meste. Ďalších 55 rokov života však pôsobil v našom regióne. Z toho 38 rokov, teda do roku 1919, bol učiteľom, organistom i poštmajstrom v Trubíne (dnešná obec Lovčica-Trubín). Najúrodnejším obdobím jeho života bola desaťročná služba škôldozorcu vo Sv. Kríži pri Hrone, kde neúnavne dvíhal zdeptané slovenské povedomie v novo sa formujúcej republike,“ povedal tajomník MO MS Jozef Piecka.

Na tomto mieste pôsobil až do jeho odvolania a nahradenia Š. Pritzom. Potom pracoval ako jeho zástupca.

Spisovateľ a publicista

Karol Bielek bol činný aj ako spisovateľ. Už ako 23-ročný začal publikovať. Pre deti a mládež napísal Dve na tri (1880), Fašianky (1880), Rozprávočky pre dietočky 1 – 2 (1909) a pre školské potreby Viazaničku veršíkov pre školáčikov (1924).

Venoval sa aj odbornej literatúre – zostavil cvičebnicu slohu a slovenského pravopisu Slovenská čítanka pre maďarské ľudové školy (1922), a publicistike – O národných povinnostiach Slovákov (1921), ale aj písaniu veršov a hier.

Prekladal diela z nemčiny a češtiny. Výborne hral na klavíri. Svojou činnosťou sa pričinil o udržanie slovenskej identity v ťažkých časoch útlaku nášho národa. Zaslúžil sa o budovanie slovenskej pedagogiky, ktorú nebral len ako svoju profesiu, ale ako životné poslanie.

Chvíľka ticha

V závere spomienky si účastníci uctili pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského školstva položením kytice, zapálením sviečky na jeho hrobovom mieste a chvíľkou ticha. Česť jeho pamiatke.

Text a foto: (vc)