Podaj ruku cez hranicu

n 6.12.2015 8:29 - Komárno

Keď v roku 2006 obec Svätý Peter v okrese Komárno oslavovala 60. výročie vzniku základnej školy s materskou školou, slávili s akciou nevídaný úspech u širokej verejnosti, a tak sa rozhodli z akcie spraviť tradíciu.

Tohtoročné podujatie Deň školy, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra 2015, sa tak konalo po deviatykrát. Organizátori, Základná škola s materskou školou Svätý Peter, obec Svätý Peter a Regionálne osvetové stredisko Komárno s finančnou podporou nášho kraja pripravili Deň školy.

Cieľom sprievodného programu Podaj ruku cez hranicu bola spolupatričnosť nielen slovenských, ale aj maďarských obyvateľov. Slávnostný program Návraty bol spojený so stretnutím rodičov, priaznivcov školy a vzácnych hostí zo Slovenska i slovenského zahraničia.

Ukázali svoje umelecké nadanie

Svätopeterskí žiaci mali možnosť ukázať svoje umelecké vlohy, spolu s partnerským maďarským Pišpekom. Nadviazali tak na spoločné vystúpenia svätopeterských žiakov a zahraničných Slovákov FS Boleráz z Békéšskej Čaby, FS Slnečnice Dunaegyházi (Maďarsko), FS Sálašan Nadlak (Rumunsko), SKUS Franjo Strapač z Markovca (Chorvátsko), KOS jednota Hložany (Srbsko).

Javisko ožilo tancom, spevom a radosťou zo života, keď malí aj veľkí roztancovali srdcia prítomných. Aj táto akcia bola dôkazom toho, že spoločnými športovými a kultúrnymi podujatiami sa čoraz hlbšie rozvíja spolupráca potomkov, žijúcich vo Svätom Petri s mladými zahraničnými Slovákmi v rámci cezhraničnej spolupráce.

 

Text a foto: (eb)