Poltár môže využiť podporu štátnej pomoci

n 27.11.2015 14:24 - Poltár

Je známe, že okres Poltár patrí, s viac ako 20-percentnou mierou nezamestnanosti, k dlhodobo zaostávajúcim okresom na Slovensku, a preto by mohol tiež využiť od štátu podporu štátnej pomoci na odvodovú úľavu a na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení.

Podľa prednostky Okresného úradu Poltár Jany Purdekovej je potrebné, aby si predovšetkým subjekty pôsobiace v okrese (zástupcovia regionálnych združení a inštitúcií, regionálne samosprávy a agentúry a podnikatelia) zasadli spolu za jeden stôl a vypracovali spoločný projekt aktivít rozvoja okresu.

„Kým nebudú v južných regiónoch východného a stredného Slovenska postavené dialnice, investori k nám neprídu.“ Podľa nej šikovní ľudia z regiónu už odišli a v súčasnosti pracujú alebo si založili vlastné firmy inde na Slovensku, alebo v zahraničí.

Chýbajú spoločnosti

V okrese chýbajú veľké spoločnosti a malým podnikateľom podmienky štátnej pomoci pre čerpanie cielených investičných stimulov na podporu zamestnanosti v okrese nevyhovujú. Jedná sa napríklad o odvodovú úľavu, na ktorú môže mať nárok podnikateľ po podpísaní pracovnej zmluvy s novoprijatým pracovníkom najmenej na päť rokov, ale odvodovú úľavu dostane od štátu najviac na 12 mesiacov, čo je pomerne krátke obdobie.

Tiež musia kryť takýto zvýhodnení podnikatelia nákup investícií vlastným imaním, ktoré musí mať hodnotu najmenej 50 percent hodnoty z obstarávacej ceny investície. Zamestnávateľ bude potom platiť počas 12-tich mesiacov za zamestnanca len poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie.

Podmienkou je tiež, že nebude mať pracovník príjem vyšší ako 67 % z priemernej mesačnej mzdy, čo v roku 2015 predstavuje priemernú mesačnú mzdu 552,08 eur. Pre rok 2016 bude táto hraničná suma, pre ktorú bude si môcť uplatniť odvodovú úľavu najviac do výšky 574,86 eur.

Nevýhodou zamestnanca pritom je, že ak bude chcieť byť dôchodkovo poistený, musí si za obdobie tejto odvodovej úľavy sám dodatočne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie. Na starobné poistenie a invalidné poistenie si doplatí z minimálneho vymeriavacieho základu v sumách, aké platili v období, za ktoré sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca.

Len s poskytnutím údajov

S účinnosťou zákona od 15. decembra tohto roku by mohla prísť finančná pomoc aj do okresu Poltár. Najprv však musia vypracovať kompetentní zástupcovia regiónu plán aktivít rozvoja okresu na päť rokov. A ako môže byť nápomocný na projekte Okresný úrad Poltár?

„Sme okres tretieho typu, a preto môžeme vstúpiť do projektu len poskytnutím údajov z katastrálneho odboru a odboru starostlivosti o životné prostredie, ktoré úrad spravuje,“ povedala nám prednostka úradu Jana Purdeková.

Text a foto: Eva Stieranková