Muzikanti ZUŠ Poltár gratulovali oslávencom

n 30.11.2015 14:17 - Poltár

Deň 27. november bol veľkým dňom ZŠ Ožďany. Slávili 70. výročie svojho založenia. Scenár a dramaturgia koncertu zobrazovali históriu školy, jej vývin i úspech v 50-tych, 60-tych, 70-tych rokoch až po súčasnosť.

Tak dlhá doba doniesla i výdobytky či udalosti, ktoré zasiahli do života ožďanskej školy. Kultúra, umenie, hudba, film, tanec... boli tiež zrkadlom doby. Takto ju prezentovali žiaci ožďanskej školy svojím programom. Mladí umelci ZUŠ Poltár výberom repertoáru spestrili roky 60-te interpretáciou skladieb Beatles: Yesterday a Yellow submarine v obsadení: trio priečnych fláut – Denisa Garajová, Daniela Švantnerová, Radka Gombalová, basgitara – Samuel Ostrihoň, kajon – Vratko Laššák.

V 80-tych rokoch boli úspešné hity Michala Davida, ktorého jeden z nich „Non stop“ zaspieval Mirko Dirbák za sprievodu učiteľky Mariky Sihelskej. 90-te roky priniesli rozmach veľkofilmov, a tak i filmovej hudby. Laura Cabanová zahrala bravúrne na klasickej gitare hudbu z filmu „Piráti z Karibiku“.

Odmenení potleskom

Súčasná doba je veľmi rozmanitá v hudobnej oblasti, čoho dôkazom je i obľúbený Superstar pre mladé talenty. Mirko Dirbák zaspieval dojímavú pieseň Cesta od súčasnej hudobnej skupiny Kryštof. Celý dejinný vývoj školy bol prezentovaný videoprojekciou a sprievodným slovom pred očami divákov.

Záver koncertu patril všetkým účinkujúcim, ktorí si spoločne zaspievali pieseň Kým vieš snívať. Gratulantov bolo veľa, no tým najväčším darčekom bol slávnostný koncert pre pozvaných hostí, rodičov, zástupcov samosprávy, ktorí bohatým potleskom odmenili účinkujúcich. A v neformálnych rozhovoroch na recepcii sa poďakovali celému učiteľskému zboru a riaditeľke Želmíre Vargicovej.

Text a foto: Ľuboslava Slebodníková