Bánovce budú mať zrekonštruovaný zimný štadión

n 2.12.2015 11:47 - Bánovce nad Bebravou

Približne 1,5 milióna eur by potrebovalo podľa súčasnej projektovej dokumentácie mesto Bánovce nad Bebravou na dokončenie zimného štadióna. Športovisko zostalo v sezóne 2015/2016 z dôvodu bezpečnosti návštevníkov zatvorené, mesto hľadá možnosti, ako dokončiť to najnutnejšie na jeho prevádzku a otvoriť ho čo najskôr.
      
Podľa primátora Bánoviec nad Bebravou Mariána Chovanca rekonštrukcia, ako i prestrešenie zimného štadióna, je dlhodobým projektom, pričom jeho prestrešenie sa realizovalo ešte v rokoch 2006 až 2010.

„Doteraz preinvestovaná suma na dostavbe súčasnej etapy zimného štadióna predstavuje 400-tisíc eur, pričom 200-tisíc eur poskytol Úrad vlády SR v roku 2014 a 200-tisíc eur mesto zo svojho rozpočtu, tieto prostriedky sme preinvestovali na jar tohto roka,“ priblížil.
 

POZRITE AJ: Vojenský cintorín na Háji-Nicovô sa dočká rekonštrukcie

Nákladná rekonštrukcia  

Náklady na dobudovanie zimného štadióna podľa súčasnej projektovej dokumentácie predstavujú sumu 1.545.000 eur.

„Súčasťou tejto projektovej dokumentácie je aj reštaurácia, ďalšie tribúny za bránkami ľadovej plochy a sadové úpravy, nad ktorými v súčasnosti neuvažujeme. Pravdepodobne nebude potrebné vybudovať ani odstavné plochy v areáli zimného štadióna. Náklady na dobudovanie tak klesnú o tieto položky,“ vysvetlil Chovanec.
      
Ako doplnil, radnica bude teraz musieť vyčísliť a špecifikovať práce, ktorých realizácia je nutná pre spustenie prevádzky štadióna, pričom nevyhnutnou je určite vybudovanie vzduchotechniky. „Tento rok sme dostali prísľub ďalšej dotácie od vlády, pre množstvo žiadostí sme však neboli uspokojení. Prísľub trvá, veríme, že k jeho naplneniu v budúcom roku dôjde a zimný štadión bude slúžiť občanom,“ dodal.

TASR, Foto: ilustračné, TASR