O rodinné rekreácie zdarma nie je záujem

n 25.11.2015 15:25 - Poltár

Už od októbra tohto roku sa môžu sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi rekreovať zdarma v niektorom zo šiestich štátnych zariadení Ministerstva vnútra SR. V Poltári doteraz žiadnu takúto žiadosť neevidujú.

Rodiny, ktorých čistý príjem v domácnosti nepresahuje za predchádzajúci kalendárny mesiac 1,5 násobok životného minima a ich školopovinné deti si riadne plnia školskú dochádzku, si môžu vybrať niektoré z rekreačných zariadení a termín nástupu s dĺžkou pobytu od štyroch do siedmich dní.

Zaplatiť si musia len dopravu do zariadenia, ostatné výdavky spojené s pobytom – ubytovanie a stravu im zaplatí štát.

Zatiaľ len dve rodiny

Zaujímalo nás, aký je záujem o takéto rekreačné rodinné pobyty rodín s deťmi v poltárskom okrese. Ako nás informovala prednostka Oresného úradu Poltár Jana Purdeková, k 25. novembru neevidujú na Úrade práce a sociálnych rodín v Poltári žiadnu takúto žiadosť.

Podľa jej názoru si sociálne slabšie rodiny nevedia zaplatiť z nízkych sociálnych dávok ani dopravu do rekreačného zariadenia a ak vlastnia nejaký automobil, využívajú ho na nevyhnutné životné potreby pre rodinu. Ako sme sa dozvedeli, v celom Banskobystrickom kraji prejavili záujem o túto rekreáciu zatiaľ len asi dve rodiny.

Okrem nedostatku peňazí na dopravu môže byť problémom nevyužívania štátnej pomoci neplnenie si riadnej školskej dochádzky školopovinných detí, ale môže to byť aj nezáujem rekreovať sa, keď majú takéto rodiny existenčné problémy.

Text a foto: Eva Stieranková