Viac foto v galérii

Tradícia adventných stretnutí Poltárčanov sa konala aj v tomto roku

n 30.11.2015 15:21 - Poltár

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec. Tradíciou mesta Poltár je už niekoľko rokov pozvanie občanov v prvú adventnú nedeľu na námestie pred Kultúrny dom v Poltári, aby za prítomnosti obidvoch zástupcov cirkvi posvätili adventný veniec a primátor mesta Pavel Gavalec symbolicky zapálil prvú sviečku. Ani tento rok nebol výnimkou.

„Dnešným programom chceme prispieť k upokojeniu a vniesť do nášho života vzájomnú lásku a úctu človeka k človeku,“ prihovorila sa na úvod stretnutia k niekoľkým desiatkam Poltárčanov a hostí pani Ľubica Šálková. Pripomenula 13. november, kedy zažilo Francúzsko najhoršiu noc po 2. svetovej vojne, keď tu prišlo násilím o život 129 ľudí.

„Vo svete je toľko násilia a nenávisti. Dokážme, že sa vieme slušne správať, navzájom sa tolerovať a prijať názor aj iných,“ vyzvala prítomných. S príhovorom vystúpili tiež primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, správkyňa evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poltári Jana Lauková a správca rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Poltár Jozef Haľko.

Nechýbali spevácke zbory

Pripomenuli, že sviatky lásky a pokoja sa nezadržateľne približujú a že sa začína obdobie adventu, ktoré je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam.

O pokojnú a príjemnú predvianočnú atmosféru sa postarali miestne spevácke zbory pri evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi, pri Mestskom úrade v Poltári Letokruhy a detský folkórny súbor Kukučka. Na adventnom stretnutí nemohol chýbať ani voňavý ovocný punč, ktorý si počas programu vychutnávali prítomné rodiny spolu so svojimi známymi.

Text a foto: Eva Stieranková