Podnetné stretnutie abstinentov malo vynikajúcu atmosféru

n 1.12.2015 8:00 - Rimavská Sobota

Alkoholizmus ako najčastejšia duševná choroba a nevyhýba sa žiadnej sociálnej vrstve. Svoj podiel má na nej aj spoločnosť, ktorej „alkoholová politika“ nie je dosť razantná.

S rastom spotreby alkoholu stúpa aj počet alkoholikov, ktorý sa dostávajú do chorobných stavov, či už zmenou telesných a psychických daností, poškodením mozgu, zvýšeným výskytom žalúdočných vredov a pod. Spoločnosť si je vedomá tohto spoločenského fenoménu a vytvára pre občanov podmienky na liečbu i prevenciu.

Pomocná ruka

Treba oceniť inštitúcie, ktoré podávajú pomocnú ruku a snažia sa takto postihnutých ľudí vrátiť do normálneho života. V Rimavskej Sobote je to psychiatrické oddelenie nemocnice, ktorého primárom je Peter Korcsog. Mnohí pacienti sa po úspešnej liečbe vydali tým správnym smerom a každoročne sa tešia zo spoločného stretnutia, na ktorom sú oceňovaní diplomom za abstinenciu, ale i spoločenskej realizácie pri programe stretnutia. V minulom roku aj v Tornali založili tzv. A klub, ktorý pravidelne organizuje akcie, plesy a iné spoločenské podujatia.

Príjemná atmosféra

Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 23. októbra a malo vynikajúcu atmosféru. V programe vystúpili viacerí bývalí pacienti so svojimi častuškami, poéziou, hudobnými číslami a spevom. Hosťami podujatia bol Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta Rimavskej Soboty, ale aj Ivan Mokrý, riaditeľ nemocnice v Rimavskej Sobote a nechýbala ani Maria Ďurčíková, vedúca protialkoholického oddelenia. Tento rok sa diplomovania zúčastnilo cca 120 abstinujúcich. Je to potešiteľné číslo, ale podľa slov Mária Ďurčíkovej by ich prijali ešte viac. 

(jdj), foto: A. Gecse