Spoznaj, obdivuj, relaxuj!

n 2.12.2015 8:00 - Spišská Nová Ves

Ani mrazivé počasie minulotýždňovej stredy neodradilo viacerých členov Jednoty dôchodcov v Spišskej Novej Vsi absolvovať okruh s názvom Spoznaj, obdivuj a relaxuj po najvýznamnejších pamiatkach mesta.

Využili tým ponuku Múzea Spiša, ktorého pracovníci sa rozhodli priamo v uliciach mesta priblížiť jeho obyvateľom i návštevníkom bohatú históriu a vzácne pamiatky Iglova. Poznávací okruh sa už tradične začal pred najcennejšou svetskou pamiatkou, Provinčným domom, ktorý v súčasnom období prechádza komplexnou rekonštrukciou.

Ďalšie kroky účastníkov podujatia smerovali do Levočskej ulice. Tu si so záujmom vypočuli informáciu o stavebnom vývoji tzv. slovenského kostola. Ten sa postupne budoval v troch rozličných obdobiach. Z uvedeného dôvodu má dodnes z architektonického hľadiska netypické riešenie pre sakrálne objekty.

Z Levočskej ulice sa členovia Jednoty dôchodcov presunuli k radnici, o ktorej sa dozvedeli, že jej dnešná podoba je až výsledkom veľkolepej prestavby v druhej polovici 19. storočia. Pôvodne mala totižto iba jedno poschodie.

K ďalším zaujímavým poznatkom patrili informácie o domoch na námestí, ktoré v minulosti obývali šľachtici Mariášiovci, ťažiarska rodina Paltzmannovcov či najslávnejší iglovský architekt – František Bartl. Ten mimochodom projektoval koncom 18. storočia evanjelický kostol, ktorý dodnes patrí k dominantám námestia.

Turistika spojená s oddychom a poznávaním

Záver poznávania mesta, ktoré charakterizovala veľmi dobrá atmosféra, patril farskému kostolu a redute. Na základe vyobrazenia mesta z roku 1827, ktoré bolo účastníkom okruhu stále k dispozícii, bolo možné sledovať stavebný vývoj jednotlivých pamätihodností za posledných dvesto rokov.

Ako v závere stretnutia poznamenala Mária Adamčiaková, členovia Jednoty dôchodcov by radi aj v budúcnosti pokračovali v organizovaní obdobných poznávacích aktivít. Zároveň naznačila ich obsah. V okolí nášho mesta sa nachádza viacero kaplniek.

Jeden z plánovaných okruhov by sa mohol venovať práve tejto téme. A s turistikou bude zrejme spojený i ďalší výlet. Na vrchu Zámčisko existoval už v 13. storočí Iglovský hrad. Rozprávanie o ňom priamo na mieste, kde v stredoveku stál, by mohlo vyznieť oveľa zaujímavejšie ako niekde v prednáškovej miestnosti.

Iglovskí členovia Jednoty dôchodcov spájajú turistiku s oddychom i poznávaním. Organizátorom aktivít tohto charakteru preto patrí uznanie.

Text a foto: Miroslav Števík