Na Rakovej sa zabávali seniori

n 17.11.2015 10:23 - Čadca

Kultúrne podujatie pre seniorov s bohatým programom a príznačným názvom Kedž sm huši pasla V s podtitulom Žemňaky sme vykopali...Co budžeme robič, pripravilo pre seniorov Centrum voľného času v Rakovej v spolupráci s Obcou Raková. Nielen seniori, ale aj všetky vekové kategórie sa spoločne stretli v Kultúrnom dome Jána Palárika dňa 14. 11. 

Program akcie sa niesol v duchu starodávnych tradícií a zvykov. Počas večera vystúpil ľudový súbor Púpavienky, mažoretky zo súboru ELLA Raková a hudobno-divadelný súbor Ďuma.

Vyše dvesto ľudí

K príjemnému posedeniu a zábave zahral pán Blahuta. Na podujatí sa spoločne bavilo vyše 200 ľudí, ktorí si spoločne spevom, tancom a zábavou pripomenuli obyčaje a zvyklosti našich predkov v obci Raková. Spomínalo sa, ako sa kedysi pracovalo na poli, dlávila kapusta, driapalo perie.

Starí rodičia, ale aj rodičia sa mohli vrátiť o pár rokov spať, zaspomínať si na časy, keď to boli zvyky iné, kde hlavné slovo mala príroda a ľudská spolupatričnosť. Bolo nádherné pozorovať ako sa spolu stretli a dokázali zabávať všetky vekové generácie.

Nechýbala tombola

Po programe nasledovala bohatá tombola, občerstvenie a voľná zábava. Počas celého večera vládla vynikajúca atmosféra, ktoré sa niesla celým kultúrnym domom, pretože zábava trvala do neskorých večerných hodín. No spokojne tváre dôchodcov hovorili za všetko.


Text a foto: Stanislava Laufiková