Oskár Dubovický sa navždy zapísal do literárnej siene slávy

n 2.11.2015 8:59 - Čadca

Počas tohtoročného 11. ročníka festivalu Jurinova jeseň 2015 sme mohli opäť pocítiť atmosféru duchovna. Prostredníctvom kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň Kysucká knižnica v Čadci prezentuje literárnu tvorbu, ktorej základom sú tradičné kresťanské hodnoty.

Súčasťou tohtoročnej Jurinovej jesene 2015 bolo aj slávnostné uvedenie Oskára Dubovického do literárneho panteónu, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2015 v Kysuckej knižnici v Čadci.

Literárny panteón

Knižnica zriadila aj literárnu sieň slávy – literárny panteón, ktorým vzdáva úctu výnimočným osobnostiam regiónu a pripomína význam ich tvorby. Na veľkoplošnej literárnej mape Kysúc sa nachádzajú fotografie známych osobností, ktoré už nie sú medzi nami, ktoré sa narodili, alebo pôsobili na Kysuciach a svojím životným dielom presiahli hranice regiónu. K týmto významným osobnostiam pribudlo aj meno Oskára Dubovického, ktorý právom patrí medzi Osobnosti Kysúc.

Tento deň sa stal spomienkou a zároveň oslavou celoživotnej tvorby divadelníka, kultúrno-osvetového pracovníka, spisovateľa a publicistu pána Oskára Dubovického, rodáka zo Starej Bystrice. Pri príležitosti uvedenia Oskára Dubovického do literárneho panteónu zostavila knižnica Výberovú personálnu bibliografiu Oskára Dubovického, ktorá je k dispozícii v knižnici.


Text a foto: Stanislava Laufiková