Parkovacie plochy dostávajú novú tvár

n 25.11.2015 8:54 - Považská Bystrica

Parkovanie na viacerých sídliskách v Považskej Bystrici nie je jednoduché. Automobilov pribúda a parkovacích miest je málo. Najväčší problém s parkovaním majú na najväčšom mestskom sídlisku Rozkvet. Práve tu sa obyvatelia dočkajú rekonštrukcie troch parkovacích plôch.

„V najbližších dňoch bude prebiehať rekonštrukcia troch parkovacích plôch – dvoch na sídlisku Rozkvet, jedného na sídlisku SNP. Ide o parkovacie plochy, ktoré boli v nevyhovujúcom stave, rekonštrukcia si vyžiada investíciu vo výške 33 000 eur,“ uviedla hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková.

Podľa jej slov išlo pritom o dlhodobú požiadavku poslancov, výboru mestskej časti, aj samotných občanov.

Kopcovitý terén

Problémom na Rozkvete je okrem nedostatku parkovacích miest aj kopcovitý terén. Mesto sa podľa hovorkyne bude snažiť v budúcnosti dobudovať nové parkovacie miesta, ale aj rekonštrukovať tie staré. Situáciu by malo vodičom uľahčiť a sprehľadniť aj vodorovné dopravné značenie.

„V súčasnosti sa pristúpilo k rekonštrukcii dvoch parkovacích plôch na sídlisku Rozkvet, na Ul. Laca Novomestského, v blízkosti bytových domov 2016 a 2017. Ide celkovo o 22 parkovacích miest. Betón tu už bol zvetraný, rozpadal sa a stála tu voda. Pôjde o rekonštrukciu existujúcich betónových parkovacích plôch, zničený betón nahradí asfaltobetónový koberec, pričom pri bytovom dome číslo 2017 sa parkovacie miesta predĺžia, nanovo vyasfaltujú a vyznačí sa na nich vodorovné dopravné značenie. Pri bytovke 2016 sa okrem toho parkovanie aj čiastočne rozšíri, a to o dve parkovacie miesta,“ doplnila I. Kováčiková. 

Nová vozovka

Práce na parkovavisku realizuje mesto aj na sídlisku SNP. „Aj tu boli problémy s odvodnením. Jedná sa pritom o 16 parkovacích miest. Jestvujúce betónové parkovisko sa zrekonštruuje položením novej vozovky z asfaltového betónu. V rámci tejto rekonštrukcie sa kvôli lepšej prejazdnosti rozšíri aj priľahlá časť komunikácie,“ doplnila hovorkyňa.

Text a foto: (kava)