Diskutovali o školstve

n 25.11.2015 8:47 - Považská Bystrica

Po letnej dávke koncertov, workshopov, diskusií, tematických víkendov a športových aktivít sa úspešný projekt CoolTajneR vrátil na scénu Považskej Bystrice. V nedeľu 15. novembra pivítal hostí, ktorí diskutovali na tému školstva. Začne sa v školstve revolúcia 26 rokov po tej Nežnej?

Názory si prišli vypočuť pedagógovia základných aj stredných škôl a občania nielen z Považskej Bystrice, ale aj zo širšieho okolia. Pozvanie prijal aj držiteľ ocenenia Biela vrana Vladimír Crmoman, ktorý sa dlhodobo zasadzuje o pozitívne zmeny v školstve a o zmenu náhľadu na povolanie učiteľa.

Spokojný a motivovaný učiteľ

„Platy v školstve sú neporovnateľné s platmi ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracujúcich v štátnom sektore a zaostávajú za platmi učiteľov v susedných krajinách. Sme presvedčení, že práve zásadným zvýšením platov pedagógov sa musí začať zmena v školstve. Iba spokojný a motivovaný učiteľ je kľúčom ku kvalitnejšiemu školstvu. Veríme, že takéto zvýšenie zatraktívni našu profesiu pre mladých, zvýši počet kvalitných absolventov učiteľských fakúlt, zvýši záujem mužov o učiteľskú profesiu a prispeje k ozdraveniu klímy v našich školách,“ uviedol Crmoman.

Problémom nie sú len platy

Školstvo však netrápia len platy. Diskusiou prešiel aj stav školstva v Považskej Bystrici, vybavenosť, rekonštrucie jednotlivých škôl, prístup k eurofondom a zapojenie rodičov do celého procesu vzdelávania. Diskutovalo sa aj o odhadoch a smerovaní školstva do budúcnosti, kde sa očakáva pluralizácia a vstup súkromného sektora do školstva ako takého.

„S priebehom diskusie som bola spokojná, bola konštruktívna a diskutovali ľudia z viacerých oblastí. Najväčšie problémy vidím v nedostatočnom financovaní školstva, vybavenosti škôl, nutnosti zlepšenia statusu a postavenia učiteľa v spoločnosti. Trápi ma tiež, že školstvo je prioritou len v predvolebnom období,“ uviedla Jana Brigantová, riaditeľka jednej z považskobystrických škôl.

Text a foto: Peter Lengyel