Nikoleta Michálková: Štúdium v zahraničí je dostupné

n 2.12.2015 14:59 - Topoľčany

Keď sa povie štúdium v zahraničí, každému hneď napadne, že si to nemôže dovoliť len tak hocikto. Nie všetci vedia, že študovať sa dá aj za minimálne náklady, porovnateľné so štúdiom na Slovensku. Momentálne sú študentom k dispozícii rôzne granty a štipendiá rôznej výšky, ktoré dokážu pokryť či už školné, alebo čiastočne aj náklady spojené na život.

Dostať sa na univerzitu v zahraničí nie je až také komplikované, ako si ľudia myslia. Veľa zahraničných škôl hľadá medzinárodných študentov. S ich rastúcim počtom stúpa aj prestíž školy.

Podľa prieskumu sú dve tretiny žiadateľov prijaté na minimálne jeden študijný program. Na zahraničných študentov z EÚ sú väčšinou kladené také požiadavky, ako na domácich.

Študentské mobility

Existuje veľa študentských mobilít, ktoré ponúkajú stáže, výmenné pobyty, študijné pobyty. Najznámejšie sú napr. Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, AIESEC, Leonardo Da Vinci a pod.

Takmer každá škola má koordinátora mobility, s ktorým sa môžete poradiť o možnosti využitia študijných pobytov. Je to dôležitá osoba, ktorá pomáha študentom skontaktovať sa so školami v zahraničí, pomáha zosúladiť predmety tak, aby nemuseli dorábať po návrate veľa skúšok.

Granty a štipendiá

Grant pre študenta predstavuje príjem, ktorý nepodlieha daňovým zákonom SR. Nie vždy pokryje všetky náklady, takže študent musí počítať aj s finančnou spoluúčasťou.

Výška grantu/štipendia závisí od krajiny a dĺžky pobytu. Členské štáty EÚ väčšinou dovoľujú študentom pracovať počas školy, ale väčšinou len na polovičný úväzok, prípadne je presne určený rozsah možných odpracovaných hodín za dané obdobie.

Napr. v Dánsku je možné pracovať 15 hodín týždenne. Hodinová mzda sa pohybuje okolo 12 eur. V Holandsku 10 dní za týždeň, vo Veľkej Británii a Írsku neobmedzene.

Každý študent, ktorý pracoval v zahraničí a platil dane, má nárok na ich vrátenie. Vzdelanie nadobudnuté v zahraničí vám otvára lepšie uplatnenie na trhu práce. Je uznávané na celom svete, a preto, ak máte možnosť ísť študovať aspoň na semester do zahraničia, bol by hriech to nevyužiť.

Text a foto: Nikoleta Michálková