Všetky stredné školy sa stretli na jednom podujatí

n 2.12.2015 9:43 - Topoľčany

Mesto Topoľčany, Únia slovenskej mládeže, Tribečské osvetové stredisko a Matica slovenská v piatok 16. novembra zorganizovali v priestoroch Tribečského osvetového strediska vernisáž pri príležitosti 26. ročníka Študentských športových hier a 16. ročníka kultúrnych hier.

Študentské športové hry sa organizujú pri príležitosti Dňa študentstva a ide už o 26. ročník tohto podujatia, ktorého sa zúčastňujú študenti všetkých stredných škôl z Topoľčian.

Celé podujatie je rozložené do dvoch súťažných dní, pričom jeden deň súťažia vo volejbale, basketbale i softtenise chlapci a druhý deň dievčatá. Súčasťou sú i kultúrne hry, v ktorých žiaci súťažili v piatich odboroch, umeleckom slove a divadle, literárnej tvorbe, hudobných prejavoch, tanečných, pohybových a výtvarných prejavoch.

Záverečná vernisáž

Záverečná vernisáž Študentských športových a kultúrnych hier sa uskutočnila 16. novembra v priestoroch TOS Topoľčany. Slávnostne ju otvoril riaditeľ TOS Július Krajčík, ktorý privítal aj vzácnych hostí.

Po slávnostnom otvorení prebiehalo odovzdávanie cien víťazom. Do 1. decembra mali návštevníci možnosť si vo výstavnej sieni TOS pozrieť výtvarné diela žiakov.

Text a foto: Tomáš Bilik