Zimný štadión sa predstaví v novom šate

n 1.12.2015 10:31 - Topoľčany

Mesto pokračuje s opravami zimného štadióna, ktorý sa nachádza na Puškinovej ulici. Stavebné práce na štadióne sa začali koncom septembra tohto roka.

Zimný štadión na Puškinovej ulici bol postavený v rokoch 1968 – 1969 a má kapacitu 3 400 miest. Prvopočiatky organizovaného ľadového hokeja v Topoľčanoch sa datujú od 1. 12. 1932 založením AC Juventus Topoľčany.

K nemu v roku 1935 pribudol ďalší hokejový oddiel pri ŠK Topoľčany. V súčasnosti má mesto A mužstvo, juniorov, dorast, starších žiakov, ale i prípravku.

Každý rok je štadión k dispozícii aj pre širokú verejnosť na verejnom korčuľovaní. V tomto roku sa sezóna korčuľovania začala už v septembri.

Zrekonštuovaný obvodový plášť

„Mesto Topoľčany po uzavretí verejného obstarávania na stavebné práce podpísalo Zmluvu o dielo dňa 22. septembra. So stavebnými prácami sa začalo po tomto dátume,“ informovala vedúca odboru správy majetku a služieb Alžbeta Melicherová.

„Pri tejto rekonštrukcii boli vymenené okná a dvere na západnej časti objektu (strana hotela) a tiež sa zateplila táto časť objektu zimného štadióna, vymenila sa dlažba pred vstupom do hotela a zbúrala sa nefunkčná bývalá regulačná stanica plynu. Cena stavebných prác je podľa zmluvy 130 815,79 eura s DPH,“ pokračovala Melicherová. 

Text a foto: Tomáš Bilik