Aj náš región zažil divadelnú noc

n 1.12.2015 8:04 - Topoľčany

V rámci 6. ročníka noci otvorených divadiel, kultúrnych centier, predstavení a výnimočných zážitkov sa do projektu zapojili aj ochotnícki divadelníci z Tesár. Návštevníci si mohli vybrať z pestrej škály programu.

Nezapadli ste? Takto znelo motto 6. ročníka projektu Noc divadiel, ktorý spojil 21. novembra divadlá na Slovensku, ale i v celej Európe. Podujatie prezentuje divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí.

Tento rok sa do projektu zapojilo 63 divadiel z 18 slovenských miest, medzi ktorými nechýbalo ani ochotnícke Divallo Tesáre. Koordinátorom celého projektu je Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s divadlami na celom Slovensku.

„Noc“ sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu vo viacerých slovenských mestách súčasne. Slovenské divadlá otvárajú svoje priestory počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a inšpirácii zvonku.

Rôznorodosť programu

Divadlá sa spoločne spojili presne o 19.00 hod., keď vo všetkých naraz zaznel spoločný potlesk. Ochotníci z Divalla Tesáre pokračovali programom o 20.00 hod. zaujímavým literárnym soirée, ktoré pozostávalo z autorských textov žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ Ladislava Mokrého z Topoľčian.

V ich textoch bolo cítiť silné emócie, ktoré pred svetom často zakrývame. „Texty vznikali ešte v roku 2012 na literárno-dramatickom krúžku, keď ich žiaci písali na hodinách, zastávke. V minulom roku vznikol nápad všetky texty spojiť a urobili sme literárne soirée. Premiéru sme mali v lete v Továrnickom kaštieli,“ informovala Daniela Koťková krátko po skončení soirée.

Krátko pred 21. hodinou sa návštevníci preniesli šarmantnými francúzskymi melódiami do Paríža. Na akordeóne ich zahral Marián Bago, ktorý neskôr sprevádzal pri speve ľudových piesní aj talentovanú Adelu Čarnogurskú.

Všetko je inak

Ochotnícki divadelníci z Divalla Tesáre premiérovo odohrali hru pod názvom Všetko je inak na motívy novely Od Silvestra do troch kráľov od Jozefa Miloslava Hurbana.

Hlavnou témou tejto novely bolo zosmiešňovanie a kritizovanie malomeštiackeho spôsobu života. V hre sa dostáva na pranier klebetníctvo, snaha dostať sa do vyššej spoločenskej vrstvy, túžba po bohatstve a peniazoch. Tieto problémy sú aktuálne už odjakživa, no herci v hre poukázali i na dnešný svet komunikačných technológií, pre ktoré dnes strácame osobný kontakt a sme väzňami virtuálnych sietí.

Hru režírovala Mária Bagová. Noc divadiel herci spoločne s návštevníkmi zavŕšili vypustením balónov šťastia, ktoré poleteli k múzam a k tým, ktorí pre nich „nezapadli“. 

Text a foto: Tomáš Bilik