Pietnym aktom sme si pripomenuli obete 1. svetovej vojny

n 30.11.2015 9:53 - Topoľčany

Deväťdesiatsedem rokov uplynulo od skončenia 1. svetovej vojny, ktorá nepretržite trvala viac ako 4 roky a vyžiadala si takmer 10-miliónov zabitých vojakov. Tento moment sme si pietnym aktom pripomenuli pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne na Mestskom cintoríne v Topoľčanoch. 

Dňa 11. novembra uplynulo 97 rokov od skončenia 1. svetovej vojny, ktorá bola známa ako veľká vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich vojen trvala nepretržite viac ako 4 roky.

Zo 65-miliónov vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo takmer 10-miliónov zabitých a ďalších 21-miliónov zranených alebo doživotne zmrzačených. 

Červený mak symbolom 

Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že bezprostredne na to, ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov.

V tento deň si pripomíname obete vojen bez rozdielu národností a náboženstva padlých, bez rozdielu, či patrili k víťazom, alebo porazeným armádam.

Kvet červeného maku sa stal symbol obetí tohto, dovtedy najväčšieho, celosvetového vojnového konfliktu, ale i symbolom spomienky na vojnové hrôzy, symbol nového života.

Významní hostia 

Tretí ročník Pietnej spomienky zorganizoval veliteľ 1. mechanizovanej brigády Vladimír Kubáň v spolupráci s klubom Zväzu vojakov SR Topoľčany pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne na Mestskom cintoríne v Topoľčanoch.

Dňa 11. novembra o 11.00 hod. si Deň vojnových veteránov, „Červené maky“ spoločne pripomenuli  profesionálni vojaci Topoľčianskej posádky, členovia Zväzu vojakov SR klub Topoľčany, jedna trieda štátneho gymnázia, primátor mesta Topoľčany Peter Baláž, prednostka Okresného úradu v Topoľčanoch Žaneta Páleníková, z Klubu generálov SR  Ján Pančík, poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci okresného úradu a mestského úradu, člen predsedníctva Oblastného výboru SZPB Nitra a predseda ZO SZPB Topoľčany Anton Šuchter. 

Pietny akt 

Po prinesení štátnej zástavy a privítaní hostí o 11. hod. a 11. min. bolo symbolicky odpálených 11 slávnostných sálv. Po ich odznení všetci prítomní vzdali úctu minútou ticha, po ktorej nasledoval pietny akt kladenia vencov, príhovor zástupcu veliteľa Alexandra Kollárika a predsedu Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany Jána Poliačika.

Po príhovoroch nasledovala  duchovná pieta, ktorú vykonal dekan Dávid Vargaeštok z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR. Pietna spomienka bola ukončená básňou Na Flámskych poliach a štátnou hymnou. 

Tomáš Bilik, foto: Pavol Frťús