Študenti obchodnej akadémie sa učili netradične

n 30.11.2015 21:08 - Topoľčany

Študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch počas jedného dňa poznávali svoj región, nadobudli nové poznatky z nemeckého, anglického a ruského jazyka, urobili niečo pre svoje zdravie a napokon imatrikuláciami slávnostne privítali svojich nových spolužiakov v „Cechu obchodnom“. 

Každoročne na obchodnej akadémii študenti, Žiacka školská rada v spolupráci s riaditeľkou školy organizujú niekoľko podujatí. Netradičný deň vyučovania je neoddeliteľnou súčasťou.

Študenti sa tak hravou formou dostávajú k rôznym informáciám, ale najmä sa učia prakticky, nadobúdajú nové poznatky o meste, obciach nášho regiónu i Slovenska, ale aj zdravia, ktoré je pre každého človeka neodmysliteľnou súčasťou života. 
 

POZRITE AJ: Vianočnými zvykmi vás prevedú v jelšavskom múzeu

 

Život, ale i história 

Skupinky študentov počas netradičného dňa predstavili vo vestibule školy v prezentáciách jednotlivé regióny, ktoré na zhotovených plagátoch poukazujú na typické prvky daného regiónu, zvyky, kroje, jedlá, ale i tradície.

Spojenie histórie a hereckých výkonov ponúklo zasa bližší pohľad života na slovenskej dedine, ktorej súčasťou boli i ukážky nárečí. 

Jazykové okienko 

Ďalšia z aktivít smerovala k jazykom sveta, krajín. Pri príležitosti pripomenutia si Dňa jazykov vyučujúci cudzích jazykov pre svojich študentov pripravili zaujímavé súťaže a aktivity. Vybraní študenti tak mali možnosť využiť svoje vedomosti a znalosti z anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Študenti anglického jazyka sa zapojili do dvoch aktivít – súťaž „London Sights“, v ktorej pracovali s novou slovnou zásobou a následne sa museli orientovať v slepej mape Londýna, druhá aktivita bola zároveň prípravou na ústne maturitné skúšky. Študenti si najskôr pozreli video vzorovej maturitnej odpovede a potom samostatne plnili zadania úloh.

Rezonoval aj nemecký jazyk, na ktorom študenti tvorili plagáty a pozvánky k aktuálnym témam. Napokon si svoje miesto našiel i ruský jazyk a zábavnou formou si všetci precvičili slovnú zásobu a overili svoje vedomosti v kvíze zameranom na reálie Ruska. 

Človek chráni iba to, čo pozná 

Niet pochýb, že zdravie pre človeka znamená život, pokoj a radosť. Tento fakt sa prejavil i na záujme študentov a v rámci prevencie zdravia pracovníci RÚVZ Topoľčany im ponúkli možnosť zmerať si krvný tlak, ale i telesný tuk.

Okrem vyšetrení v rôznych stánkoch mali možnosť ochutnať zdravú výživu, ovocné kokteily. 

Text a foto: Tomáš Bilik