Mladá generácia umelcov predstavila výtvarné práce

n 2.12.2015 8:33 - Rožňava

Slávnostným prestrihnutím pásky sa vo štvrtok 19. novembra uskutočnila v Galérii baníckeho múzea v Rožňave vernisáž kurátorskej výstavy Jána Kraloviča z cyklu výstav súčasného umenia Rožňavské radiály 3 s názvom O KRAJ (A) INE.

Súbor vystavených diel divákom ponúka výtvarné práce mladej generácie slovenských výtvarných umelcov Juraja Gábora, Dominika Hlinku, Jána Kekeliho, Štefana Papča a Lucie Papčovej. 
 

POZRITE AJ: Vodiči na Škultétyho ulici v Žiline sú nepoučiteľní, platia pokutu za pokutou

 

Poďakovanie za úspešnú spoluprácu

Vernisáž poslednej tohtoročnej výstavy Rožňavských radiál 3 otvoril a moderoval Norbert Lacko. Rolu už tradičného, rituálneho prestrihnutia pásky tentokrát prijala riaditeľka Gemerského osvetového strediska Helena Novotná. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, vo svojom príhovore stručne predstavil 3. cyklus výstav a zároveň poďakoval za úspešnú spoluprácu. Norbert Lacko prestavil kurátora výstavy a vystavujúcich umelcov. Na záver poďakoval všetkým partnerom a mediálnym partnerom za úspešný rok tretieho cyklu Rožňavských radiál.

Predstavenie jednotlivých vystavujúcich

Kurátor výstavy Ján Kralovič od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník v rámci Centra výskumu Vysokej školy výtvarných umení (Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií). Zameriava sa predovšetkým na teoretické zhodnotenie umenia druhej polovice 20. storočia. Koncom roku 2014 mu vyšla publikácia pod názvom Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 - 1989 na Slovensku). Vo svojom príhovore predstavil výstavu a jednotlivých vystavujúcich, a zároveň uviedol aj dôvody, pre ktoré vybral a oslovil práve týchto umelcov.

Mestská periféria za súmraku

Cieľom výstavy je prostredníctvom rozdielnosti mediálnych výstupov, s ktorými jednotliví oslovení umelci pracujú (maľba, socha, fotografia a video inštalácia), ponúknuť divákovi variabilitu pohľadov na chápanie a zobrazenie krajiny nachádzajúcej sa na predele či periférii civilizačného a prírodného priestoru. Videoinštalácia Juraja Gábora zo širšieho cyklu Otvorená obrazová galéria umožňuje pohľad na krajinu, kde autor ako „živý statív“ zaznamenáva kamerou pohľad na mestskú perifériu za súmraku, keď dochádza k postupnému strácaniu sa videného.

Vlastná horolezecká skúsenosť

Maliar Dominik Hlinka zase maliarske námety krajiny prostredníctvom digitálnych technológií „rozpúšťa", aby ich spätne preniesol na plátno. V cykle fotografií Visual changes Ján Kekeli vyberá námety, kde sa zvyšky ľudskej prítomnosti (architektúr či industriálnych zásahov) včleňujú do prírodného prostredia. Sochár Štefana Papča, ktorého hlavným ideovým oporným bodom je kladný vzťah k prírode a najmä k horám, vo vystavovanom diele Stredom steny vychádza z vlastnej horolezeckej skúsenosti a do dvoch silikónových hranolov jemným farebným odlíšením vytvára stredovú líniu.

Vizuálne aj obsahovo veľmi zaujímavá výstava

Fotografka Lucia Papčová fotografuje najmä horu a les a svoje fotografie prezentuje ako tmavý obraz (zámerne extrémne podexponované), ktorý sa ale pri intenzívnom pohľade akoby „vynáral“ na povrch. Vizuálne aj obsahovo veľmi zaujímavá výstava potrvá do 11. decembra 2015.

Petronela Bodnárová a Csaba Urban, foto: Štefan Kesi