Zbory rozozvučali baziliku

n 29.11.2015 17:49 - Sobrance

Koniec novembra patrí v Michalovciach už tradične duchovnej piesni a zborovému spevu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Prehliadku cirkevných speváckych zborov si mohli diváci vychutnať v nádhernom prostredí Baziliky Zoslania sv. Ducha v Michalovciach. Predstavili sa aj zbory z okresu Sobrance.

Na svoje si prišli všetci milovníci sakrálnej hudby aj vďaka rozmanitosti prevedení, ktoré zabezpečili organizátori bravúrne. Kláštor redemptoristov v Michalovciach, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK a Rodina profesora Hlaváča pripravili už v poradí 22. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov.

Táto spevácka prehliadka sa teší veľkej speváckej obľube a našla si množstvo fanúšikov v každej generácii. Najväčšou zárukou skvelého zážitku sú zbory, ktoré sa do prehliadky zapoja. Ide o cirkevné spevácke zbory z okresov Michalovce a Sobrance.

Tento ročník sa niesol v duchu tejto myšlienky: „V životných situáciách je lepším radcom hudba ako človek, pretože ty sám nájdeš cestu v sebe, len s melódiou sa ponoríš do hĺbky svojej duše.“

Vystúpilo sedem zborov

Na prehliadke sa predstavilo 7 cirkevných speváckych zborov: Zbor sv. Jozefa pri Bazilike sv. Ducha a Kláštore redemptoristov Michalovce pod vedením dirigentky Márie Gofusovej. Peniél – cirkevný spevácky zbor evanjelickej cirkvi a. v., pod dirigentským vedením Zdenka Smaržíka.

Na prehliadke nechýbal ani Chrámový zbor profesora Hlaváča z Michaloviec s dirigentkou Ruženou Hospodárovou. Dobrú náladu so sebou priniesla spevácka skupina Radosť z Nacinej Vsi s vedúcou zboru Ľudmilou Stuľákovou.

Svojím prevedením skladieb zaujal aj Zbor sv. Michala s dirigentom Milanom Mesárošom či Soli Deo Gloria – Zbor reformovanej kresťanskej cirkvi z Michaloviec pod dirigentskou taktovkou Veroniky Savkovej.

Pozornosť upútal aj Zbor sv. Rastislava pri Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, ktorý aj napriek malému počtu vystupujúcich členov, predviedol skvelý výkon. Zbor pôsobí pod vedením Matúša Kostičáka.

Vystúpenie Sobrančanov

Viac než dôstojné zastúpenie mali aj Sobrančania. Prehliadky sa zúčastnil aj Chrámový zbor sv. Vavrinca, ktorý vedie Antónia Mihaliková. Diváci si mohli v ich prevedení vypočuť skladby, ako: Introibo ad altare dei, Signore delle číme, Ave regina coelorum či Ubi caritas.

Aj tento rok sa prípravou prehliadky organizátori podujali prispieť k zvyšovaniu umeleckej a interpretačnej úrovne cirkevných speváckych zborov v regióne a ich cieľ sa podľa potlesku vďačných divákov dopodrobna naplnil.

Text a foto: (mr)