Diskusia o futbale a hádzanej by mala prispieť k väčšej pohybovej aktivite žiakov

n 1.12.2015 8:41 - Sobrance

Zaujímavú besedu o futbale a hádzanej zorganizovali v jednej zo základných škôl v Sobranciach. Podujatia sa zúčastnili aj tréneri športových klubov.

V uplynulých dňoch sa žiaci I. základnej školy Komenského 6 v Sobranciach tešili zo športovej návštevy. V priestoroch telocvične sa konala beseda s futbalistami MFK Zemplín Michalovce spolu s hlavným trénerom Františkom Šturmom a hádzanárkami z klubu IUVENTA Michalovce s najlepšou slovenskou hráčkou WHIL za rok 2014 Luciou Gubíkovou.

Rozvoj pohybových zdatností

„Žijeme v dobe informačných technológií. Venujeme sa im skoro každý, obzvlášť mladí ľudia. Negatívne to vplýva na ich duševný aj telesný vývoj. Túto situáciu sme sa rozhodli riešiť na našej škole, preto pravidelne usporadúvame akcie s orientáciou na rozvoj pohybových zdatností detí, súťaživosť, nadväzovanie osobných kontaktov a rozširovanie vedomostí,“ vyjadrila sa riaditeľka I. základnej školy Komenského 6 Eva Pappová.

„Práve jednou z posledných akcií tohto druhu bolo zorganizovanie stretnutia žiakov s poprednými športovcami michalovského a sobranského okresu,“ dodala.

Vzácna návšteva

Na toto podujatie prišli okrem žiakov, učiteľov a zamestnancov školy aj rodičia a občania Sobraniec. O prácu športovcov prejavili záujem aj funkcionári mesta Sobrance na čele s  primátorom Pavlom Džurinom.

„Dušou podujatia bol učiteľ Danko, ktorý nevšednú príležitosť využil na slávnostné zloženie sľubu žiakov piateho ročníka novootvorenej športovej triedy,“ uviedla Pappová.

Novoprijatí futbalisti

Na podujatí nechýbali darčeky a pozornosti v podobe kompletnej športovej výbavy pre novoprijatých futbalistov. Všetci zúčastnení mali zo vzácnej návštevy veľkú radosť. Zaujímali sa o prácu i plány úspešných športovcov. Všetci si odniesli veľa zážitkov i vzácne suveníry v podobe autogramov a spoločných fotografií.

Text a foto: Martina Králiková