Sobrančania rozsvietili prvú adventnú sviecu

n 30.11.2015 20:08 - Sobrance

Mestský úrad v spolupráci s kresťanskou obcou slávnostne rozsvietili prvú sviecu na adventnom venci a spoločne tak symbolicky otvorili predvianočné obdobie v kresťanskom roku známe ako advent.

Mesto pripravuje v tomto predvianočnom čase viacero akcií, ktorými spríjemní obyvateľom predvianočný čas. Advent alebo adventné obdobie je prvá časť liturgického roka katolíckej cirkvi. Je vymedzená štyrmi nedeľami pred sviatkami narodenia Ježiša Krista. Pre mnohých je to tiež obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.
 

POZRITE AJ: Vianočnými zvykmi vás prevedú v jelšavskom múzeu

Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia a tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová.

Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša.

Požehnali veniec

Mestá sa snažia svojim obyvateľom toto čakanie spríjemniť a pripravujú množstvo zaujímavých akcií. V Sobranciach bolo požehnanie adventného venca a rozsvietenie sviece prvým z rady podujatí v tomto predvianočnom čase. Keďže je adventný veniec  neodškriepiteľným symbolom Vianoc aj v Sobranciach sa stal dominantným.

O nádherný adventný veniec sa tento rok postarali Bohuš a Paula Zoľákovci. „Samotný adventný veniec nám pripomína príchod Ježiša Krista,“ spomenul primátor mesta Pavol Džurina vo svojom príhovore a taktiež vyslovil prianie, aby Sobrančania nasledujúce sviatky prežili ako rodina, v duchu tradície a kresťanstva.

Spoločne si vypočuli požehnanie, o ktoré sa postarali duchovní vodcovia gréckokatolíckej a rímskotalíckej cirkvi v Sobranciach.

Vystúpil aj zbor

Poukázali tiež na dva rozmery sviečky. Sviečka sa dá zasvietiť, ale aj zasvätiť a je pripomienkou toho, že ľudia majú svietiť pre ostatných. Adventný veniec umiestnený v centre mesta má obyvateľom tento fakt pripomínať.

Slávnostnú atmosféru rozsvieteniu dodal aj spev v podaní Zboru sv. Vavrinca, pôsobiaci pri rímskokatolíckom chráme, pod vedením Antónie Mihálikovej.

Text a foto: (mr)