Ocenili šľachetné srdcia darcov

n 30.11.2015 8:00 - Senica

„Darcovstvo krvi je jednou z neoceniteľných aktivít, ktorú môžu vykonávať len ľudia so šľachetným srdcom.“ Aj tieto slová predsedníčky Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v Senici Emílie Potúčkovej, členky najvyššej Rady SČK v Bratislave, zazneli v stredu 25. novembra 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici.

Tu 160 darcom krvi zo Záhoria slávnostne odovzdali Janského plakety a Kňazovického medaily. Darcom hlbokú úctu a obdiv vyjadril i primátor Senice Branislav Grimm s viceprimátorom Jánom Hurbanom a hudobným programom slávnosť obohatila speváčka Oľga Baričičová z Holíča.

Bronzoví darcovia

Medzi 76 darcami, ktorí za desaťnásobné darovanie krvi prevzali bronzové Janského plakety bolo aj 12 Seničanov – Mário Hasl, Lukáš Hučko, Pavol Janík, Juraj Kováč, Miroslava Kovárová, Ľubomíra Križanová, Jozef Majer, Radovan Mareček, Dominik Pullman, Adam Rojkovič, Peter Záhalka a Stanislav Zich.

Janského striebro

Strieborné Janského plakety za 20-násobné darcovstvo najvzácnejšej tekutiny, ktorú nemožno umelo vyrobiť, získalo 47 ocenených. Z toho každý šiesty bol zo Senice – Mária Bauerová, Július Heiker, Roman Malý, Miroslav Mikulíček, Ľubomír Pernecký, Martin Rehák, Ľubomír Surový a Štefánia Slobodová.

Zlato a diamanty

Za 30-násobné darcovstvo krvi u žien a 40-násobné u mužov 28 Záhorákov, vrátane Vladimíra Grófa a Petra Kožíka zo Senice, prevzalo zlaté Janského plakety. Diamantová plaketa je ekvivalentom dvoch zlatých. V sedmičke diamantových Seničania mali tiež zastúpenie v Márii Grünvalskej a Ivanovi Pechovi.

Medaily Jána Kňazovického

Najvyšším vyznamenaním pre darcov krvi na Slovensku sú Medaily Jána Kňazovického za stonásobné darovanie život zachraňujúcej tekutiny. Zo 160-tich ocenených sa ušli iba dvom 56-ročným mužom, ktorí krv darujú už od svojich 19-tich rokov a dnes už sa môžu popýšiť aj nasledovníkmi v darcovstve vo svojom najbližšom okolí.

Kňazovického medailu prevzali Vladimír Jadrníček (103-násobný darca) z Rohožníka a Peter Mańák (102) z Podbranča. Aký je to pocit získať ocenenie za niečo, čo u nich vlastne patrí k životnému štýlu – podeliť sa o to najvzácnejšie? Vraj dobrý, keď môžu pomôcť iným vyzdravieť.

A čo odkázali tým, ktorí (hoci zdraví) sa zatiaľ medzi darcov krvi nezaradili a mohli by? Za oboch Vladimír Jadrníček: „Nikomu to nič nespraví a pomôže to veľa ľuďom.“

Text a foto: Milan Soukup