Na Žibritove sa krstila kniha

n 29.11.2015 14:53 - Krupina

Moderná doba priniesla okrem výdobytkov vedecko-technického pokroku aj množstvo závislostí. Medzi tie, ktoré najviac sužujú každú spoločnosť patria závislosti na alkohole, drogách, či na hracích automatoch. Na Slovensku je viacero reedukačných centier, v ktorých sa liečia ľudia postihnutí týmito neduhmi.

V Kultúrnom dome na Žibritove sa schádzajú pracovníci a klienti tamojšieho reedukačného centra, ich rodičia a pozvaní hostia na pravidelných stretnutiach. To posledné bolo výnimočné tým, že tu krstil svoju knihu bývalý klient Boris Kukaň.
 

POZRITE AJ: 90 rokov amatérskej fotografie v Považskej Bystrici

 

Na začiatku vystúpil on sám a v krátkom, ale veľmi otvorenom vyznaní opísal strastiplnú cestu, ktorou prešiel v minulých rokoch a tiež povedal, čo ho vlastne priviedlo k napísaniu knihy. Jeho návrat zo životnej šikminy v diskusii ocenili nielen rodičia, ale aj samotní klienti.

Prítomní sa zhodli na tom, že cesta hore vždy existuje, ale nie vždy to ide bez pomoci najbližšieho okolia, ktoré si tiež prejde svojim peklom.

Nevedela či žije

Borisova mama pri tejto príležitosti vyjadrila svoje pocity, s ktorými sa musela vyrovnávať počas drogového obdobia svojho syna. Zaspomínala na obdobie, keď vyše pol roka nevedela či jej syn žije, na komunikáciu so slovenskou ambasádou v Holandsku a pripomenula vtedajšie obavy, či bude mať rodina, ale aj on sám dosť síl, aby sa dostal z náručia drog. Boris to zvládol a naviac našiel v sebe silu, aby svoje predchádzajúce prežitky dal aj na papier.

Názory odborníka sa štiepia

Ku knihe sa vyjadrilo viacero prítomných a svoje postrehy prezentoval aj Roman, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou drogových závislostí. „Mám protichodné názory na vplyv knihy na čitateľa,“ hodnotil knihu.

„Ten primárny je smerom k autorovi, ktorý naozaj nabral odvahu opísať svoju životnú cestu, podeliť sa so svojimi emóciami, prežívaním, úspechmi, či neúspechmi. To sú skutočne v problematike pre nezorientovaného, čitateľa prínosné informácie. Druhý aspekt je z pohľadu odborníka. Pre tých čo koketujú s myšlienkou užívania drog to môže byť do určitej miery návod alebo zatraktívnenie ich vlastných myšlienok a môže to urýchliť ich rozhodnutie či drogu vyskúšať alebo nie. V tomto vidím riziká.“

Verme, že kniha „Chcel som to vyskúšať iba raz“ sa stane mementom pre všetkých, ktorí lavírujú na tenkom ľade s názvom drogové závislosti.

Text a foto: (mum)