K lepšej práci hasičov prispieva aj vynovená budova a kvalitná technika

n 28.11.2015 8:00 - Krupina

Hasičské spolky majú v Krupine dlhú a bohatú tradíciu. Písal sa rok 1925, keď bol založený Dobrovoľný hasičský zbor v Krupine.

Vtedajším miestnym veliteľom bol František Sviatko a tajomníkom Jozef Trnka. Účelom založenia spolku bolo pomáhať pri živelných pohromách a iných nešťastiach v meste a jeho okolí, najmä pri požiaroch a povodniach.

Už vtedy, a to je už pekných pár rokov – skoro deväťdesiat – bolo úlohou číslo jedna chrániť život a zdravie občanov.

Modernizácia budovy

Hasičský dom v Krupine bol postavený o rok neskôr. Tí čo robili okolo hasičského spolku vedeli, že musia neustále zdokonaľovať a rozširovať myšlienku už v spomenutej starostlivosti.

Ďalšou úlohou bolo odborné vzdelávanie členov, ako aj dozerať na výstroj a výcvik členov hasičského zboru. Rokmi používania budovy hasičskej stanice v Krupine táto akosi ostarela.

Bolo potrebné vynaložiť nemalé finančné prostriedky na jej rekonštrukciu a zároveň aj modernizáciu budovy. S rekonštrukciou sa začalo už v roku 2011.

Celkové finančné náklady boli až 380 000 eur. Tieto boli hradené z fondov Európskej únie. Ciele dané pri zakladaní hasičského zboru a neskôr výstavbe hasičskej stanice sa rozšírili a viac aj skonkretizovali.

Hlavnou úlohou i naďalej zostáva likvidovať požiare. Tých bolo v tomto roku vyše štyridsať. Na šťastie pri požiaroch bol len jeden zranený.

Cisternový automobil

Krupinskí profesionálni hasiči pomáhajú aj pri autonehodách, ale i záplavách, či likvidácii nebezpečných látok. S akou technikou disponujú na Hasičskej stanici v Krupine sa rozhovoril Renatus Babiak, vedúci oddelenia požiarnej prevencie z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene.

Podľa jeho slov má Krupina cisternový automobil určený na zásahy v mestskej a prímestskej zástavbe s kyvadlovou dopravou vody. Je vybavená cisternovým automobilom na zásahy pri požiaroch v prírodnom a lesnom prostredí.

Hasičská stanica má aj výjazdové vozidlo určené k dopravným nehodám a k technickým zásahom. Vo výbave spomenutého vozidla je vyslobodzovacie zariadenie Holmatro, elektrocentrála, vzduchové vankúše, osvetľovací stožiar, päťtonový navijak a ďalšie hasiace príslušenstvo.

Krupinská hasičská stanica má aj automobil určený na prevoz materiálu a príslušníkov pri povodniach a organizovaní súťaží v rámci KR HaZZ v Banskobystrickom kraji. Do technického vybavenia patrí aj čln Blesk s podvozkom.

Podľa Renatusa Babiaka by sme vo vykurovacom období nemali zabúdať na pravidelné čistenie komínov, kde najväčším nebezpečím sú sadze.

Na vznik požiarov vplýva aj skladovanie horľavých látok v blízkosti vykurovacích telies, ale i zlý technický stav vykurovacích telies. Želajme si, aby tých zásahov a zranení bolo čo najmenej.

Text a foto: (an)