Bojujú proti drogám a šikane

n 27.11.2015 8:00 - Krupina

V mesiaci november sa nielen na Slovensku, ale i v celej Európe, začala rozsiahla kampaň, ktorá je zameraná na boj proti drogám. Cieľom je vytvoriť priestor najmä pre mladých na zoznámenie sa s hrozbami užívania drog. Toto obdobie však nie je venované mládeži, ale každému, kto chce pomôcť prekonávať ťažkosti, ktoré sú spojené s drogovou závislosťou.

Do týchto aktivít sa zapojilo aj Centrum voľného času Domček. „Tejto tematike sa venujeme niekoľko rokov,“ informovala nás pracovníčka CVČ Veronika Zeljenková. Uvedomujú si, že prednášky o škodlivosti drog nie sú vždy postačujúce.

A tak v stredu 25. novembra zorganizovali stretnutie školákov s ľuďmi, ktorí už majú za sebou skúsenosti s drogou. Deťom otvorene povedali ako sa s ňou po prvýkrát stretli. Popísali celý priebeh a dopad na ich život.

Ako to celé začalo...

V spomenutý deň, hneď ráno, pred 8. hodinou sa do Domčeka začali schádzať školáci. Po pravej strane v miestnosti si žiaci z krupinskej ZŠ J. C. Hronského posadali na stoličky usporiadané do akéhosi kruhu. Hlavnou témou u týchto detí bolo užívanie drog.

Po skončení otvorených rozhovorov mnohé z detí priznali, že už majú nejakú tú skúsenosť z ich vlastného života, keď mali možnosť na vlastné oči vidieť, čo dokáže droga s človekom urobiť. Zažili to na svojich kamarátoch.

Ešte v prípravnej fáze oslovilo CVČ všetky krupinské základné školy, ale nezabudlo ani na stredné školy, ktoré sídlia v Krupine. Podľa Veroniky Zeljenkovej školy ponuku CVČ uvítali.

Neľahká úloha učiteľov i rodičov

Školáci boli usadení v zrkadlovej sieni Domčeka, kde hlavnou tému neboli drogy, ale šikanovanie na školách. Tam im túto problematiku – dopad, priblížili premietaním filmu. I táto oblasť si zaslúži pozornosť. Aj tu je čo naprávať.

Neľahkú úlohu tu majú učitelia, no ani rodičia by od týchto tém nemali bočiť a viac by mali sledovať správanie svojich detí. Pre veľký záujem prednášok o boji proti drogám a šikanovaniu na školách sa im budú venovať aj v mesiaci december. Organizátori nám povedali, že tieto podujatia navštívi viac ako šesťsto školákov.

Text a foto: (an)