Takto sa vedia naši seniori zabávať!

n 23.11.2015 8:00 - Krupina

Združenie kresťanských seniorov v našom meste si uvedomuje cenu a vzácnosť, akou by pre nás mali byť starší ľudia. Preto v priebehu kalendárneho roka organizujú viacero zaujímavých podujatí. Ich stretnutia sú vždy cieľavedomé – zamerané na určitú tému. Naposledy sa v novembri zišli v klube dôchodcov, aby si spoločne pripomenuli životné jubileum jednotlivých svojich členov.

Stoly v klube boli citlivou rukou žien pekne a vkusne upravené. To jasne prezrádzalo, že sa tam bude niečo oslavovať. Na toto novembrové odpoludnie tentokrát pozvali 21 jubilantov zo Združenia kresťanských seniorov v Krupine.

Každý rok majú vo zvyku pozvať na stretnutie tých, čo sa počas roka dožijú 70 rokov, ale aj tých starších. A tak medzi pozvanými nechýbali aj tí, ktorí oslávili 75, 80 a aj viac rokov. Medzi najstaršie patrili členky, ktoré sa dožili pekného veku 85 rokov.

Majú pekné spomienky

Združenie kresťanských seniorov vzniklo v roku 1996. O rok uplynie už dvadsať rokov od založenia. Združenie má 107 členov a za sebou majú desiatky úspešných spoločných stretnutí pri rôznych príležitostiach.

Na všetky majú kopec pekných spomienok. So spomienkami sa delia nielen medzi sebou, ale i so svojimi najbližšími v ich rodinách. Funkciu predsedníčky Združenia kresťanských seniorov v Krupine vykonáva zodpovedne a s láskou Margita Alakšová, ktorá nám porozprávala o činnosti združenia.

Pani Margita srdečne privítala všetkých jubilantov. Vo svojom príhovore okrem iného všetkým jubilantom zaželala hodne zdravia a spokojnosti. Po úprimných slovách každý jubilant dostal malý upomienkový darček.

No a aké by to boli oslavy bez peknej pesničky? Pomocou svojich rúk vytvorili spoločne kruh na znak toho, že sú súdržní a spoločne dokážu vo svojich aktivitách ešte hodne dokázať. Jedna z členiek Elena Machovičová zarecitovala peknú báseň.

Slávnostný prípitok a občerstvenie

K prítomným sa biblickým príbehom prihovorila aj Anna Križanová, predsedníčka Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Krupine. Z vážnej témy odpoludnia veľmi rýchlo preladili na veselšiu nôtu.

Spevácko-estrádna skupina žien svojím profesionálnym vystúpením, a tiež ľudovým pesničkami načrela aj do života počas ich mladosti. Nechýbal ani slávnostný prípitok a občerstvenie.

Dobrá nálada sa len tak ľahko nevytratila a určite im vydržala až do podvečerných či večerných hodín. Odpoludnie úcty, spevu, ale i spomienok na časy prežité v mladom, či inom veku zostanú dlho v pamäti jubilantov.

Text a foto: (an)