Evanjelický kostol na námestí

n 30.11.2015 8:00 - Spišská Nová Ves

Vzácne historické dominanty námestia nášho mesta dokumentujú jeho bohatú históriu. Jednou z nich je evanjelický kostol, nachádzajúci sa v susedstve radnice. Na námestí stojí od konca 18. storočia.

Menej sa vie o tom, že to nie je najstarší evanjelický kostol v našom meste. Drevený chrám si iglovskí evanjelici vystavali v čase náboženskej neslobody. V roku 1694 povolil spišský starosta Stanislav Heraklius Lubomirský zakladanie evanjelických modlitební v meštianskych domoch.

Iglovskí evanjelici si časom postavili drevený chrám za jedným z meštianskych domov Letnej ulice (priestor bývalej baníckej školy). Bol to veľký pozdĺžny objekt vybudovaný z dreva, najlacnejšieho stavebného materiálu.

Z exteriéru mal výzor veľkej stodoly. Široký bol približne 14 metrov a jeho dĺžka mala hodnotu až 36 metrov. Znamená to, že mal približne dve tretiny dĺžky katolíckeho kostola na námestí. Nie je to prekvapujúce.

Bolo viac evanjelikov

V danom období totižto dominovali v našom meste evanjelici. Ešte v roku 1766 prešiel drevený chrám veľkou obnovou. To sa už ale situácia v cisárstve blížila k významnej zmene spoločensko-politických pomerov.

V roku 1781 vydal cisár Jozef II. tolerančný patent, na základe ktorého nadobudli evanjelici náboženskú slobodu. Od záveru 18. storočia boli budované na Spiši desiatky evanjelických kostolov. Práve v tom čase nadobudli sídla nášho regiónu výzor, ktorý ich charakterizuje dodnes.

Mnohým spišským mestám a dedinám dominujú spoločne katolícke a evanjelické kostoly. Zmenené pomery využili taktiež iglovskí evanjelici a v roku 1790 začali s výstavbou murovaného kostola. Jeho plány vyhotovil najslávnejší spišskonovoveský architekt František Bartel (Francis Bartell).

Bol vystavaný na pôdoryse gréckeho kríža, čo bolo charakteristické pre evanjelické kostoly. Tolerančné kostoly sa stavali bez veží. Toto ustanovenie rešpektoval pri projektovaní chrámu aj František Bartel. Medená krstiteľnica s pozlátenými ozdobami, ktorá je súčasťou interiéru, pochádza ešte zo zariadenia dreveného chrámu.

Ide o dar banského majstra Martina Paltzmanna, pravdepodobne syna dlhoročného richtára Spišskej Novej Vsi. Starý drevený chrám bol neskôr rozobraný. Od čias osvietenských reforiem Jozefa II. dominuje v našom regióne duch náboženskej tolerancie.

Evanjelický kostol na námestí zároveň dokumentuje skutočnosť, že evanjelici tvorili stáročia významnú časť obyvateľstva nášho mesta.

Text a foto: Miroslav Števík