Násilie sa nesmie tolerovať

n 30.11.2015 8:00 - Senica

Mesto Senica a Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve Senica pripravili XIX. ročník odborného seminára, ktorý sa konal 5. novembra na Mestskom úrade v Senici.

Téma seminára bola zameraná na efektívne riešenie problematiky rodovo podmieneného násilia. Lektorka Katarína Farkašová z Aliancie žien Slovenska s účastníkmi z radov polície, prokuratúry, sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej kurately, psychológov formou tvorivej dielne komunikovala túto zložitú problematiku.

Pálčivá téma domáceho násilia bola dlho považovaná za súkromnú záležitosť. Našťastie sa násilie páchané na ženách, násilie v rodinách stalo celospoločenskou záležitosťou, ktorému sa snažia viaceré inštitúcie zabrániť alebo ho riešiť. Je dôležité, aby sa násilie netolerovalo, ale ohlasovalo príslušným inštitúciám v záujme nápravy situácie v rodinách.

Účastníci tvorivej dielne sa s týmto problémom denne stretajú vo svojej praxi, preto to bola veľmi účinná vzájomná výmena skúseností a poznatkov. Téma zaujala natoľko, že sa tvorivá dielňa konala ešte raz pre pedagógov.

(rsk), foto: R. Samek