Schody pri Bille nie sú majetkom mesta

n 18.11.2015 8:55 - Čadca

Ak niekto chce kritizovať mesto, má na to právo, ale s jednou podmienkou. Mal by kritizovať so znalosťou problému. Hromží sa na všetko, mnohokrát pohnútky pramenia z vlastného pohodlia.

V poslednom období sa znásobuje kritika smerujúca na schody od mesta ku OD Billa, ktoré boli, ale už nie sú osvetlené. Mesto o tom vie, a tak pri každej príležitosť to vlastníkovi OD Billa pripomienkuje. Mesto nemôže financovať cudzí majetok, nemôže namontovať požadované osvetlenie, len ak by si Billa inštaláciu od mesta za úhradu objednala.

Nový riaditeľ OD Billa Slovensko dal pri svojej návšteve v Čadci prísľub, že sa príde k náprave. Do dnešného dňa sa tak nestalo. Horlivým kritikom treba pripomínať, že dvakrát merať a raz strihať, aby sme zbytočne nenapínali svaly voči mestu.

Obdobné sú prípady, keď mesto nemôže investovať do cudzieho majetku, ak ide o zimnú údržbu a cesty patria NDS, SSC alebo VÚC. Taktiež vznikajú problémy pri viacerých vlastníkoch, napríklad pri kosení alebo čistení chodníkov.

Mesto je limitované financiami

V živote samospráv nastávajú aj iné prípady financovania. Napríklad v roku 2004 mesto prevzalo zo zákona školy a školské zariadenia s vysokou investičnou poddimenzovanosťou (zateplenie, okná, jedálne, atď.). Je za to kritizované, pretože dôvod je jednoduchý. Mesto je limitované financiami tak, ako rodinný rozpočet – nie je z gumy.

Iba krok za krokom sa môžu rekonštruovať a modernizovať školy. Nejeden kritik to nevníma a svojou kritikou urobí viac zla ako dobra. Podobne je to i s cestami. Napríklad ŽASK, ktorý pri svojom vzniku dostal do vienka cesty v kraji. Na opravu všetkých by potrebovalo 300 miliónov eur, ktoré nemá.

Šetrenie za každú cenu?

Môže nastať aj iný prípad. Keď niečo funguje a my to v horlivosti zrušíme iba preto, že chceme za každú cenu šetriť. To sa stalo na ZŠ Žarec v období 2006 – 2010. Zrušila sa kuchyňa, obedy sa dovážali z druhého konca mesta. Kritika rodičov aj učiteľov viedla k tomu, že mesto začalo zrušenú kuchyňu znovu dávať do pôvodného stavu.

Takto sa kuchyňa na Žarci zbytočne predražila. Pred každou kritikou treba mať jasno, prečo je to tak. Ak je kritika konštruktívna, môže to samosprávu posunúť ďalej a zároveň obyvatelia sú zapájaní do vecí verejných. Na to je potrebný dar ochoty spolupráce a miera tolerancie.

Text a foto: (cad)