Poplatok za odpad bude závisieť od snahy obyvateľov

n 19.11.2015 8:49 - Čadca

Ako sme už v prvom štvrťroku viackrát písali, od 1. 1. 2016 vstupuje do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý schválili poslanci NR SR. Mesto Čadca, tak ako ostatné mestá a obce, je povinné zakomponovať tento zákon do VZN o odpadoch a o poplatkoch za KO a DSO, inak by porušilo zákon.

Pre občanov prináša zákon jednu revolučnú, ale na druhej strane spravodlivú zmenu – budú platiť za všetok nevyseparovaný odpad. To znamená jedno – občania budú platiť skutočné náklady na zber, zvoz a uskladnenie odpadu na skládku. Na druhej strane – za vyseparovaný odpad občan nebude platiť nič. Preto je cena za odpad závislá od vás, vážení občania.

Čím viac budete separovať, tým menej budete platiť. Doteraz mesto dotovalo z väčšej časti zber, zvoz a uskladnenie odpadu na skládku. Zvyšok platili občania v podobe poplatku za odpad. Celkom zbytočne tak uchádzali tisíce eur do stratena. Dlhé roky bol v Čadci separovaný zber takpovediac ignorovaný, samozrejme, česť výnimkám.

Tradíciou bolo všetko hádzať do jedného kontajnera, pohodlnosť nadovšetko a za „malý peniaz“ a mesto nech sa stará. Súčasné vedenie mesta si uvedomilo dôležitosť separovania už dávno a postupnými i efektívnymi krokmi, sa darí znižovať podiel odpadu vyvezeného na skládku.

Osveta aj na školách

To najdôležitejšie! Snahou vedenia je, aby občania platili čo najmenší poplatok, a preto neustále zlepšuje podmienky pre triedenie odpadu a zároveň robí osvetu už na
základných školách, právnické osoby nevynímajúc. Táto snaha prináša svoje ovocie a keď k tomu prirátame úspech zberného dvora, je to potešujúci výsledok pre obe strany.

Mesto chce vyjsť občanom v ústrety

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré ustanovenia zákona vstupujú do platnosti až od 1. 7. 2016, bude rok 2016 vnímaný ako prechodný, a to sa odrazí aj na poplatku za
odpad. Mesto chce vyjsť občanom v ústrety, aby sa na túto dôležitú zmenu pripravili, a preto navrhuje, aby bol poplatok rovnaký ako v minulom roku.

O všetkom ale rozhodnú poslanci na novembrovom zasadnutí. Každopádne od 1. 1. 2017 bude cena odrážať skutočné náklady. Už teraz je však najvyšší čas prehodnotiť svoj postoj k separovaniu a hlavne ho zmeniť pre dobro svojich peňaženiek.

Netreba zabúdať, že výsledok separovania v roku 2016 bude odrážať cenu v roku 2017. Zmeniť staré návyky je naozaj ťažké, no zmena sa určite oplatí.

Text a foto: (kap)


Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu (KO):
rok 2012 – na skládku bolo vyvezených 6 651,8 ton KO,
rok 2013 – na skládku bolo vyvezených 6 393,8 ton KO,
rok 2014 – na skládku bolo vyvezených 6 280,9 ton KO,
rok 2015 – na skládku bolo vyvezených 4 649,1 ton KO, (stav k 31. 10.)